Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba risku vadības sistēmas pilnveidošana kokapstrādes uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Improvement of Work Risk Management System in Woodworking Company
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Valentīna Urbāne
Recenzents Irina Jevinga, RTU doc.(prakt.)
Anotācija Maģistra darba autors: Romāns Soldatenko. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Profesore, Dr.chem. Valentīna Urbāne. Maģistra darba tēma: “Darba risku vadības sistēmas pilnveidošana kokapstrādes uzņēmumā”. Maģistra darba apjoms: darbs sastāv no 105 lappusēm, satur 19 tabulas, 13 attēlus un 28 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: darba izstrādei tiek izmantotas Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, Latvijas valsts un Eiropas Savienības standarti, nozares literatūra latviešu un angļu valodā, ražotāju drošības datu lapas, pētāmā uzņēmuma testēšanas materiāli, anketēšanas rezultāti, kā arī internetā pieejamie resursi. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverts 61 informācijas avots. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Kokapstrādes uzņēmumā SIA “X” radās situācija, kad nepieciešams veikt darba aizsardzības sistēmas ietvaros darba vides risku novērtējumu. Darba mērķis veikt darba vides riska faktoru novērtēšanu un to analīzi, izstrādāt priekšlikumus darba vides risku novēršanai vai samazināšanai un optimālās novērtēšanas metodikas izvēlei. Izvirzīto darba uzdevumu risināšanai maģistra darbā veikta darba vides un ķīmisko risku novērtēšanas metodikas, uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas pētīšana un analīze. Novērtēti darba vides riski ieskaitot, apgaismojuma līmenis, temperatūras un mitruma līmenis, ergonomiskais risks, psihoemocionālais risks uzņēmumā, ugunsgrēka izcelšanas risks, ķīmiskais risks, darba vides gaiss. Identificēti uz darba aizsardzību ietekmējošie faktori un iespējamie riski. Izmantotas sekojošas pētniecības metodes: monogrāfiskā jeb aprakstošā, statistiskās grupēšanas, indukcijas, deduktīvā, kvantitatīvā un kvalitatīvā metode. Darba rezultāti rada, ka optimālā darba vides riska faktoru novērtēšanas metodika, kokapstrādes uzņēmumam SIA “X”, ir Latvijas kompetentās institūcijas “R&S TET” pielietojama metodika. Ķīmisko risku novērtēšanai, kā optimālo, ieteicams izmantot Austrijas metodi. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Darba vides riski, ķīmiskais risks, novērtēšanas metodikas, kokapstrāde.
Atslēgas vārdi angļu valodā Work environment risks, chemical risk, assessment methods, woodworking.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 21:32:52