Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "19.gadsimta beigu un 20.gadsimta sākuma mūra dzīvojamo ēku tehniskā nolietojuma noteikšanas metodika"
Nosaukums angļu valodā "Methodology for assessment of technical deterioration of masonry building from late 19th century and beginning of 20th century"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Uldis Lencis
Recenzents Viktors Mironovs
Anotācija Maģistra darbā veikta 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma mūra dzīvojamo ēku tehniskā nolietojuma noteikšanas metodikas izstrāde, par galveno vērtēšanas kritēriju izvirzot būvju ekspluatācijas drošumu. Pētījuma aktualitāte saistāma ar vienota normatīvā regulējuma trūkumu ēku apsekošanas jomā attiecībā uz būvkonstrukciju tehniskā nolietojuma skaitliskā (procentuālā) rezultāta iegūšanu. Teorētiskajā izklāstā analizēti apskatāmo mūra ēku raksturīgie konstruktīvie risinājumi un to īpatnības, iztirzāti būtiskākie būvkonstrukciju bojājumus izraisošie faktori, kā arī apkopotas patlaban praksē biežāk lietotās būvju tehniskā nolietojuma noteikšanas metodikas; veikta to analīze un salīdzināšana. Pētījuma ietvaros izstrādāta jauna uz matemātiskā modeļa bāzes veidota metodika apskatāmo mūra dzīvojamo ēku tehniskā nolietojuma procentuālā lieluma noteikšanai. Izstrādātajai metodikai izpildīta aprobācija praksē, vairākām mūra ēkām nosakot tehnisko nolietojumu. Salīdzināti rezultāti, kādi iegūti, mūra ēkām tehniskā nolietojuma procentuālo rādītāju nosakot pēc darbā izstrādātās metodikas un patlaban praksē izmantoto, normatīvi reglamentēto metodiku vadlīnijām. Veiktais salīdzinājums norāda uz izstrādātās metodikas korektumu un iespējamību to pielietot praksē Latvijas būvobjektu apsekošanā. Darbā ietilpst 119 lappuses, 68 attēli un 33 tabulas, kā arī izmantoti 40 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi tehniskais nolietojums, tehniskā apsekošana, ekspluatācijas drošums
Atslēgas vārdi angļu valodā technical deterioration, exploitation safety
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2019 15:50:17