Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla attīstības un motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts valsts pārvaldes iestādē"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Personnel Development and Motivation System at Public Administration Institution"
Autors Ričards Buners
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Armands Kalniņš, Alberta koledžas lektors, Mg.paed.
Anotācija Bakalaura darba autors: Ričards Buners Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. psych. un Mg. oec. Sarmīte Gailīte Bakalaura darba temats: Personāla attīstības un motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts valsts pārvaldes iestādē. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 5 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu, 3 angļu, 1 zviedru valodā. Darbam pievienoti divi pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: veicot projekta izstrādi valsts pārvaldes iestādē, aprēķināt attīstības un motivācijas sistēmas pilnveidošanas iespējas Jūras spēku Krasta apsardzes dienestā. Izmantojot sezonalitāti personāla attīstības un motivēšanas pilnveidošanai, veikt analīzi un aprēķinu personāla apmācības sistēmas efektivitātes uzlabošanai, un ieviešanai dienesta gaitā. Izskatīt personāla apmācības lietderību, personāla praksi un apmācību uz glābšanas vienībām un skolēnu apmācību drošības jautājumos, kas saistīti ar atrašanos pie ūdenstilpnēm. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Buners, R., Gailīte, S. (2019). Personāla attīstības un motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts valsts pārvaldes iestādē. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 76 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla attīstības un motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Improvement of Personnel Development and Motivation System
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2019 10:12:01