Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketinga stratēģijas pilnveidošana pakalpojumu nozarē Latvijā
Nosaukums angļu valodā Improvement of Marketing Strategy in the Service Sector in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Kristīne Fedotova
Anotācija Bakalaura darba autors: Eltaj Babazade Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: lektore Mg.oec. Inga Erina Bakalaura darba nosaukums: Mārketinga stratēģijas pilnveidošana pakalpojumu nozarē Latvijā Rakstīts bakalaura darbs: Rakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās un pētījuma daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, literatūras saraksta un pielikumiem. Literatūras saraksts sastāv no 41 avotiem. Darbā ir 75 lappuses, tajā ir 24 attēli, 12 tabulas. Bakalaura darba galvenais rezultāts: Darba mērķis ir saprast zīmola ietekmi uz patērētāju uzvedību. Pētījuma teorētiskajā daļā apkopoti dati no dažādiem resursiem un apvienoti ar aptaujas un intervijas rezultātiem, pētījuma praktiskajā daļā autors analizēja informāciju ar dažādām metodēm. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: E.Babazade (2019) Mārketinga stratēģijas pilnveidošana pakalpojumu nozarē Latvijā. Bakalaura darbs/ E.Babazade lektors Mg.oec. Inga Eriņa - Rīga: RTU, Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”, 75 lpp.
Atslēgas vārdi Mārketinga stratēģijas pilnveidošana pakalpojumu nozarē Latvijā,Patērētāja uzvedība,Zīmols
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of marketing strategy in the service sector in Latvia, Consumer Behavior, Brand, Marketing
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2019 14:10:58