Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Leksiskie jauninājumi ekonomikas nozares tekstu tulkošanā: izaicinājumi un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Lexical Innovations in the Translation of Texts in Economics: Challenges and Solutions
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Larisa Iļinska
Recenzents Antra Roskoša, Dr.sc.admin., asociētā profesore
Anotācija Maģistra darba “Leksiskie jauninājumi ekonomikas nozares tekstu tulkošanā: izaicinājumi un risinājumi” autore ir Baiba Romanovska, profesionālās maģistra studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 2. kursa studente. Darbā tiek aplūkota leksisko jauninājumu klātesamība tehniskos tekstos, iespējamās tulkošanas metodes un stratēģijas, lai radītu konsekventu oriģinālteksta tulkojumu. Darbā tiek sniegta informācija par leksiskiem jauninājumiem un to dažādām klasifikācijām. Leksiskie jauninājumi tiek analizēti balstoties uz vairāku ievērojamu pētnieku sniegtajām klasifikācijām un dažādajām tulkošanas metodēm. Darbs sastāv no ievada, teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas. Darba teorētiskajā daļā tiek aplūkoti leksiskie jauninājumi, to rašanās un klasifikācija, kā arī to tulkošanas metodes un stratēģijas. Darba analītiskajā daļā tiek raksturots oriģinālteksts – Endrjū V. Lo (Andrew W. Lo) grāmata “Adaptīvie tirgi: finanšu evolūcija domas ātrumā”, izdota 2017. gadā Prinstonas Universitātes apgādā (Princeton University Press), kā arī analizēti vairāk leksiskie jauninājumi, kas atrodami oriģināltekstā. Darba praktiskā daļa ir oriģinālteksta tulkojums latviešu valodā. Darbā ir ietverti secinājumi, literatūras saraksts un divi pielikumi. Pirmais pielikums ir terminu glosārijs. Otrais pielikums ir oriģinālteksts angļu valodā. Kopumā darbs sastāv no 126 lappusēm, neskaitot pielikumus. Izmantotās literatūras sarakstu veido viens oriģinālteksts, 43 drukātie un tiešsaistes resursi, kā arī 13 tiešsaistes vārdnīcas un datu bāzes.
Atslēgas vārdi leksiskie jauninājumi, valodas izmaiņas, valodas produktivitāte, valodas radošums, vārdu darināšana, analoģija, tulkošanas metodes, ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā lexical innovation, language change, linguistic productivity, linguistic creativity, word-formation, analogy, translation procedures, economics
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2019 21:15:36