Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Risku novērtējums un pārvaldība būvmateriālu ražošanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Risk Assessment and Management in Construction Materials Manufacturing Company"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Maija Kavosa
Recenzents Mg.sc.ing., Guntis Tribis
Anotācija Ignatāne L. (2019). Risku novērtējums un pārvaldība būvmateriālu ražošanas uzņēmumā: Bakalaura darbs. Vadītāja Mg.oec M. Kavosa. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 14 tabulas, 13 formulas. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 10 avoti latviešu, un 35 avoti angļu valodā. Bakalaura darba mērķis ir identificēt riskus betona ražošanas procesā un novērtēt to ietekmi uz vidi, lai sniegtu priekšlikumus betona ražošanas procesa pilnveidei un darba izpildes kvalitātes paaugstināšanai. Pirmajā darba daļā, izmantojot dažādus literatūras avotus, tika izvērtēti dažādu autoru publicētie viedokļi par riska jēdzienu, būvizstrādājumiem, to ražošanas procesu un būtiskākajiem ietekmes faktoriem attiecībā uz vidi. Tika analizētas risku novērtēšanas metodes un kvalitātes metodes. Otrajā darba daļā tika raksturota būvmateriālu ražošanas uzņēmuma SIA “CEMEX” darbības joma, organizatoriskā struktūra, stratēģija un attīstība, kā arī tika veikta betona ražošanas procesa analīze atbilstoši starptautiskā standarta ISO/IEC 14001 “Vides pārvaldības sistēmas” prasībām. Izmantojot FMEA un Delfu metodi, tika identificēti un novērtēti riski betona ražošanas procesā. Trešajā darba daļā tika izstrādāti divi iespējamie pilnveides pasākumi betona ražošanas procesa uzlabošanai, kā arī tika aprēķinātas iespējamās pilnveides pasākumu izmaksas un provizoriskie finansiālie ieguvumi, realizējot pilnveides risinājumus. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: identificētie riski betona ražošanas procesā ar lielāko riska nozīmīguma koeficientu ir smilts, pildvielas un miksera vadītājs. SIA „CEMEX” ir nepieciešams uzcelt angāru un organizēt miksera vadītāju apmācības, lai novērstu iepriekš minētos riskus betona ražošanas procesā.
Atslēgas vārdi risku identificēšana, betona ražošana, ietekmes uz vidi
Atslēgas vārdi angļu valodā risk identification, concrete production, environmental impact
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 19:44:37