Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Attīstības stratēģijas izveide un nodrošināšana estētiskās medicīnas produktu tirdzniecības uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Creation and Provision of a Development Strategy for an Aesthetic Medicine Product Trading Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Andris Vītols, Mg.oec., VSIA “Dailes teātris” valdes loceklis
Anotācija Bočenkova J. Attīstības stratēģijas izveide un nodrošināšana estētiskās medicīnas produktu tirdzniecības uzņēmumā. Maģistra darbs/ J. Bočenkova, I. Voronova.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana», 2019.-105 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 4 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 105 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 80 tabulas, 12 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu, 20 angļu, un 15 krievu valodā. Darbam pievienoti 12 pielikumi. Darba mērķis ir attīstības stratēģijas izveide un nodrošināšana estētiskās medicīnas produktu tirdzniecības uzņēmumā. Pirmā analītiskā daļā ir aprakstīta uzņēmuma SIA «Roksana Baltic» darbība, attīstības dinamika, novērtēta situācija tirgū, nosaukta tirgus attīstības tendence. Otrajā lietišķa pētījumu daļā ir aprakstīts stratēģiskais menedžments, stratēģiskas plānošanas process un galvenās stratēģiju novērtēšanas metodes. Trešajā pētījumu aprēķinu daļā ir analizēta uzņēmuma SIA «Roksana Baltic» SVID matrica un novērtētas uzņēmuma attīstības stratēģijas. Ceturtajā projekta daļā ir izveidots biznesa plāns tirgus daļas paplašināšanas stratēģijai.
Atslēgas vārdi Attīstības stratēģijas, nodrošināšana, hierarhijas analīzes process, analītiska tīkla process
Atslēgas vārdi angļu valodā Development strategies, provision, analytic hierarchy process, analytic network process
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2019 12:57:42