Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Psihoemocionālā slodze pirmsskolas izglītības iestādē
Nosaukums angļu valodā Overwhelming Psycho-Emotional State in Pre-School Education
Autors Laura Sprudzāne
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents RTU prof., Dr.oec. Jānis Ķipsna
Anotācija Bakalaura darba autors: Laura Sprudzāne Bakalaura darba vadītājs: Jānis Bērziņš, Docents Mg. Sc. Ing. Bakalaura darba tēma: “Psihoemocionālā slodze pirmsskolas izglītības iestādē” Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 90 lapām. Bakalaura darbā ir 29 attēli, 17 tabulas, viena formula un 2 pielikumi. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba teorētiskajā daļā tiek aplūkota darba aizsardzības sistēmas un tās uzraudzības normatīvo aktu prasības, tiek novērtēts psihoemocionālais stāvoklis valstī un Eiropā, kā arī tiek aplūkoti iespējamie psihosociālie riska faktori, kam varētu būt vai ir pakļauti darbinieki, tiek aplūkotas psihoemocionālā riska noteikšanas un novērtēšanas metodes. Bakalaura darba analītiskajā daļā ir aplūkota un aprakstīta Ciblas novada pašvaldības darbība un tās pakļautībā esošā Blontu pirmsskolas izglītības iestādes organizatoriskā struktūra un darba aizsardzības sistēma, kur bakalaura darba ietvaros, tika novērtēti psihoemocionālie riska faktori, kā arī tika veikta iestādes vadītājas, skolotājas, skolotāja palīga un nakts aukles amata aprakstu salīdzinājums. Praktiskajā daļā tika izveidota aptauja, lai noskaidrotu darbinieku viedokli par psihoemocionālo slodzi, iespējamiem stresa izraisītājiem un stresa mazināšanu Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novada pirmsskolas izglītības iestādēs. Kā arī tika veikta Blontu pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku (iestādes vadītājas, skolotāja, skolotāja palīga un nakts aukles) psihoemocionālo riska faktoru novērtēšana un piedāvāti stresa mazināšanas pasākumi darba vides uzlabošanai. Bakalaura darbā izmantotie informācijas avoti: Bakalaura darba izstrādē tika izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti, organizācijas iekšējā dokumentācija, pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku aptaujas, grāmatas darba aizsardzības jomā un interneta resursi. Kopā tika izmantoti 63 informatīvie avoti, kuri ir uzskaitīti alfabēta secībā izmantotās literatūras un avotu sarakstā. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Sprudzāne. L. “Psihoemocionālā slodze pirmsskolas izglītības iestādē”: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītājs Docents, Mg. Sc. Ing. Bērziņš J. – Rīga: RTU, 2019. - 90lpp.
Atslēgas vārdi Psihoemocionālā slodze, pirmsskolas izglītības iestāde, stress
Atslēgas vārdi angļu valodā Psycho-emotional state, pre-school education, stress
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2019 11:13:43