Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Personnel Motivation System in a Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Celmiņa
Recenzents Laura Langenfelde, vieslektore, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba autors: Jurģis Dzērve Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: lektore,Mg. psych. Laura Celmiņa. Bakalaura darba temats: Darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp, tajā iekļauti 20 attēli un 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 25 avoti latviešu valodā un 3 angļu valodā. Darbam pievienoti divi pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba pētījuma rezultātā izstrādāti priekšlikumi esošās motivācijas sistēmas uzlabošanai SIA „Ekju”. Analizējot aptaujas anketu rezultātus, veikti secinājumi par esošās motivācijas sistēmas trūkumiem un nepieciešamajām izmaiņām. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts:Dzērve, J., Celmiņa, L. (2019). Darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 62 lpp.
Atslēgas vārdi Darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Personnel Motivation System in a Company
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 18:39:10