Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Izvairīšanās no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas - tendences un pasākumi to novēršanai”
Nosaukums angļu valodā “Evasion of Personal Income Tax - Tendencies and Prevention Measures”
Autors Ieva Burmeistere
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents J.Hudenko, “LatRailNet” valdes priekšsēdētaja, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba temats ir izvairīšanās no nodokļu nomaksas – tendences un pasākumi to novēršanai. Autore ir Ieva Burmeistere, zinātniskā darba vadītājs Dr.oec., asociētais profesors Māris Jurušs. Darba tēmas aktualitāte saistīta ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa būtisko lomu ikviena iedzīvotāja dzīvē, kā arī tas ir nozīmīgs pašvaldību budžeta ieņēmumu avots. Veiksmīgi īstenojot nodokļu kontroles funkciju, iespējams veicināt labprātīgu nodokļu nomaksu, jo sabiedrībā ir jārada priekšstats, ka izvairīšanās tiks efektīvi atklāta un sodīta. Tādēļ autore izvirzīja mērķi izstrādāt iespējamos risinājumus, kas nodokļu administrācijai ļautu efektīvāk kontrolēt fizisko personu deklarējamos un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus. Pētījuma objekts ir fizisko personu izvairīšanās no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas. Pētījuma priekšmets ir fizisko personu nedeklarētie vai nepilnīgi deklarētie ienākumi un nodokļu administrācijas (Valsts ieņēmumu dienesta) realizētie fizisko personu nodokļu kontroles pasākumi. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā autore analizē iedzīvotāju ienākuma nodokļa regulējumu, nodokļa ieņēmumu un plaisas apmēru, kā arī izceļ aktuālās fizisko personu nedeklarēto ienākumu tendences. Otrajā daļā autore apskata aktuālos nodokļu administrācijas informācijas ieguves mehānismus fizisko personu nedeklarēto ienākumu kontrolei. Kā arī citu valstu pieredzi sadarbības mehānismu izstrādē un nodokļu regulējuma pilnveidošanā, lai pilnvērtīgi izmantotu sadarbības ekonomikas sniegtās iespējas. Savukārt trešajā daļā autore izvirza un izvērtē iespējamās iedzīvotāju ienākuma nodokļa regulējuma pilnveidošanas iespējas un nepieciešamos papildus fizisko personu nedeklarēto ienākumu kontroles mehānismus. Darba teorētiskā vērtība ir apkopotās fizisko personu izvairīšanās no nodokļu nomaksas tendences un nodokļu administrācijas realizētā fizisko personu kontroles procesa vērtējums, kā arī citu valstu nodokļu administrāciju pieredzes apkopojums. Izvirzītās iedzīvotāju ienākuma nodokļa regulējuma un kontroles procesa pilnveidošanas iespējas, kuras veicinātu godprātīgu nodokļu saistību izpildi, pilnīgāku ienākumu uzrādīšanu un mazinātu ēnu ekonomikas īpatsvaru. Darba kopējais apjoms ir 64 lappuses. Darbs sastāv no ievada, trīs izklāsta daļām, kas sadalītas nodaļās, kuras sadalītas apakšnodaļās, secinājumiem, priekšlikumiem, literatūras saraksta. Darbā iekļauti četri attēli un viena tabula, kas paskaidro un ilustratīvi demonstrē darba saturu. Darba izstrādei izmantoti 44 informācijas avoti, tajā skaitā, nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi Iezīvotāju ienākuma nodoklis, izvairīšanās no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas, nodokļu kontroles process
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal Income Tax, Evasion of Personal Income Tax, Tax control measures
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2019 16:11:54