Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums Spiedienu paaugstinošās ūdens sūkņu stacijas vadības un automātikas sistēmas izpēte un izstrāde
Nosaukums angļu valodā Research and development of the control and automation system of the water pump station pressure increase
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Ansis Avotiņš
Recenzents Aivars Pumpurs
Anotācija Bakalaura darba ar projekta daļu mērķis ir, izanalizējot piedziņas un vadības procesus, izveidot vadības un automātikas sistēmu spiediena paaugstinošā ūdens sūkņu stacijā, paredzot attālinātu vadību no centrālā dispičeru punkta. Darbs satur ievadu ar vispārēju sūkņu staciju uzbūvi un iedalījumu pēc to nozīmes, kā arī izmantoto elektrisko iekārtu vispārināto aprakstu. Ir apskatīta centrbēdzes sūkņa uzbūve un darbība, kā arī asinhronā piedziņa, kura mūsdienās visbiežāk tiek izmantota sūkņu stacijās. Tika veikts sūkņa un dzinēja aprēķins. Darbā ir aprakstīta frekvences pārveidotāju izmantošana dzinēju regulēšanai, tādi vadības sistēmas elementi kā programmējamais loģiskais kontrolleris jeb PLK, SCADA vizualizācijas sistēma, kā arī pārraides protokoli: MODBUS TCP/IP un Profibus. Projekta daļā ir veikta sūkņu stacijas programmas algoritma izveide uz PLK Siemens S7-300, kā arī SCADA izstrāde uz WinCC programnodrošinājuma. Gala rezultātā tika izveidota reāli funkcionējoša spiediena paaugstinoša ūdens sūkņu stacija, kura nodrošina dzeramā ūdens piegādi. Darbā ir 55 lappuses, 36 attēli, 5 tabulas, 4 pielikumi, 5 rasējumi, 28 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Sūkņu stacija,PLK, SCADA, asinhronais dzinējs, frekvences pārveidotājs
Atslēgas vārdi angļu valodā Pump station, PLC, SCADA,asynchronous drive, frequency convertor,
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 17:16:52