Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Nozīmes pārnese: metafora un metonīmija
Nosaukums angļu valodā Meaning Transfer: Metaphor and Metonymy
Autors Vita Logina
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Oksana Ivanova
Recenzents Larisa Iļinksa, Dr.philol., profesore
Anotācija Anotācija Šī bakalaura darba autors ir Rīgas Tehniskas universitātes, Lietišķas valodniecības institūta 4. kursa studente Vita Logina. Bakalaura darba tēma ir „Nozīmes pārnese: metafora un metonīmija”. Bakalaura darbs satstāv no divām daļām: praktiskās un teoretiskās. Teoretiskajā daļā darba autors pēta metaforu un metonīmiju klasifikācijas, izmeklē tās funkcija. Darba autors ievēro tehniskā teksta tulkošanas procesu un sniedz noderīgus praktiskus padomus par dažādu tulkošanas metodes. Teorētiskā daļa tiek atbalstīta ar praktiskās daļas piemēriem, kas ietver Jimmy Soni, Rob Goodman rakstītās grāmatas „A Mind at Play: How Claude Shannon Invented the Information Age” tekstu tulkošanā telekomunikāciju jomā. Bakalaura darbs apjoms ir 100 lapas. Teorētiskajā daļā ir 30 lappuses un Praktiskā daļa 60 lappuses. Bakalaura darbā ir divas pielikumi: kontekstā lietoto terminu vārdnīca (100 ieraksti) un avota teksts (44 lapas). Literatūras sarakstā ir 26 iespiestas grāmatas, 9 interneta avotus un 5 tiešsaites vārdnīcas.
Atslēgas vārdi metafora, metonīmija, tulkošanas paņēmieni, telekomunikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā metaphor, metonymy, translation methods, telecommunication
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2019 11:30:02