Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Inteliģentās transporta sistēmas izpēte un ieviešanas iespēju analīze Daugavpils autoceļu tīklā” (“Valkas ielas un Lielā Dārza ielas posmu pārbūve, Daugavpilī")
Nosaukums angļu valodā “Research of Intelligent Transport Systems and Analysis of Implementation Possibilities in Daugavpils Road Network” (“Reconstruction of Valkas Street and Liela Darzu Street Section in Daugavpils”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Juris Smirnovs
Recenzents Jānis Losevs, kvalitātes kontroles inženieris, CBF SIA "Binders"
Anotācija Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tiek izskatīta tēma “Inteliģentās transporta sistēmas izpēte un ieviešanas iespēju analīze Daugavpils autoceļu tīklā.” Darba mērķis ir izpētīt inteliģentās transporta sistēmas un izstrādāt ieteikumus inteliģentās transporta sistēmas funkcionālai izmantošanai Daugavpils pilsētas tīkla ietvaros. Izvērtēt Latvijas autoceļu tīklā esošās inteliģentās ceļu sistēmas un izstrādāt priekšlikumus situācijas uzlabošanai (ātruma pārsniegšana, autovadītāju drošība uz ceļa diennakts laikā). Darba uzdevumos ietilpst : 1. Izpētīt un analizēt visu pieejamo tehnisko literatūru bakalaura tēmas robežās. 2. Apskatīt izmantojamās inteliģentās ceļu sistēmas kaimiņvalstu ceļu nozarē. 3. Izvērtēt inteliģento transporta sistēmu grupu daudzveidību. 4. Apkopot efektīvākās inteliģentās transporta sistēmas un salīdzināt to izmantošanu Latvijas autoceļu tīklā. 5. Analizēt iegūtos rezultātus un noteikt, kādas inteliģentās ceļu sistēmas grupas vērts ieviest un/vai uzlabot Daugavpils autoceļu tīklā. Darba robežās tika veikta projekta “SMART 67” un vidējā ātruma fotoradaru datu apstrāde un salīdzināšana, apskatot posmus pirms un pēc ITS sistēmu uzstādīšanas ceļu posmos. Tika secināts, ka ITS risinājums ir labs, jo pēdējo trīs gadu laikā CSNg. skaits samazinājās par 53%. Inženierprojekta tēma ir: ” Valkas ielas un Lielās Dārza ielas posmu pārbūve, Daugavpilī”. Inženierprojekta mērķis ir pārbūvēt Valkas un Lielā Dārza ielas ieprojektējot autostāvvietas, izveidojot drošāku satiksmi gājējiem un izmainot satiksmes organizāciju krustojumā. Bakalaura kopējais apjoms ir 165 lapas, ieskaitot 31 attēlu, 16 tabulas, 4 pielikumus, 17 literatūras avotus un 10 rasējumus.
Atslēgas vārdi Inteliģentās transporta sistēmas, elektroniskās ceļa zīmes, fotoradari
Atslēgas vārdi angļu valodā Intelligent transport systems,electronic road signs, photo radars
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2019 14:12:34