Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Publiskās ārtelpas revitalizācijas tendences Budapeštas vēsturiskajā vidē
Nosaukums angļu valodā Trends in Revitalization of Public Outdoor Space in the Historic Environment of Budapest
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Sarmīte Barvika
Recenzents Mg.oec. I.Bušovska
Anotācija Maģistra darba tēma ir Publiskās ārtelpas revitalizācijas tendences Budapeštas vēsturiskajā vidē, tā autore ir Rīgas Tehniskās universitātes maģistra programmas Pilsētu un reģionu inženierekonomika 2. kursa studente Sindija Balode. Darba zinātniskais vadītājs ir Rīgas Tehniskās universitātes pētniece Sarmīte Barvika. Publiskā ārtelpa ir viens no nozīmīgākajiem elementiem pilsētvides ilgtspējā sociālajos, ekonomiskajos un vides ilgtspējas aspektos. Budapeštā publiskā ārtelpa pilsētas un individuālu rajonu līmeņos un tās sakarības ar dzīvojamā nekustamā īpašuma cenāms ir līdz šim maz pētītas. Darbā izpētītas publiskās ārtelpas funkcijas vēsturiski un mūsdienās, analizēta Budapeštas publiskā ārtelpa un tās revitalizācijas projekti pēdējā desmitgadē. Apkopota statistika par dzīvojamā nekustamā īpašuma cenu dinamiku Budapeštas apkaimēs. Iegūta Budapeštas teritoriālā plānojuma karte, pēc kuras aprēķināts publiskās ārtelpas teritoriālais sadalījums katrā no 23 pilsētas rajoniem. Ar šo datu palīdzību identificētas problēmas, izstrādāti priekšlikumi to risināšanai, kā arī novērtēta Budapeštas publiskās ārtelpas ilgtspējas perspektīva. Pētījuma rezultātā izstrādātas Budapeštas kartes, kas statistiski atspoguļo iegūtos datus. Secināts, ka ieguldījumi publiskās ārtelpas revitalizācijā galvenokārt veikti pilsētas centā un teritorijās ar augstu ekonomisko potenciālu. Izpētīts, ka šāda pieeja apdraud pilsētas līdzsvarotu attīstību un veicina ģentrifikāciju un noslāņošanos. Risinājumi meklējami Budapeštas pašvaldības koordinācijas veicināšanā starp Budapeštas rajonu pārvaldēm. Darbs sastāv no 85 lappusēm, 10 attēliem un 4 tabulām.
Atslēgas vārdi publiskā ārtelpa, revitalizācija, Budapešta, dzīvojamā nekustamā īpašuma cenas
Atslēgas vārdi angļu valodā public outdoor space, revitalization, Budapest, residential real estate value
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2019 09:12:26