Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Rūpniecisko avāriju riska objektu apgrūtinātās teritorijas un to noteikšana"
Nosaukums angļu valodā "Territories encumbered by risk objects of industrial accidents and their detection"
Autors Gatis Jankovskis
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Olita Metuma
Recenzents Armands Auziņš
Anotācija Bakalaura darbā ar inženierprojektu “Rūpniecisko avāriju riska objektu apgrūtinātās teritorijas un to noteikšana” mērķis ir rast iespējamos risinājumus un ieteikumus aprobežojumu plānošanai ap paaugstinātas bīstamības objektiem, tā lai noteiktie aprobežojumi gan nodrošinātu vides un cilvēku drošību šo objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, gan arī būtiski neapgrūtinātu teritorijas, kas atrodas paaugstinātas bīstamības objektu tuvumā. Darbā tika apskatīti nozīmīgākie rūpniecisko avāriju riska objekti Rīgas pilsētā, kā arī apskatīti to iespējamie tehnoloģiskie avāriju riski. Darbā veikts Rīgas teritorijas plānojumos ap rūpniecisko avāriju riska objektiem noteikto teritorijas apgrūtinājumu izvērtējums. Lai izvērtētu drošības aizsargjoslu un ierobežojuma zonu noteikšanas nepieciešamību un pamatotību ap paaugstinātas bīstamības riska objektiem, darbā tika izvērtēts Rīgas teritorijas plānojums 2006.–2018. gadam un tā pielikums “Galvenās aizsargjoslas un citi zemes aprobežojumi”, kā arī Rīgas teritorijas plānojums 2019.–2030. gadam un tā pielikums “Galvenās aizsargjoslas un citi zemes aprobežojumi” (1.redakcija). Darbā tika apskatīta citu valstu pieredze attiecībā uz aprobežojumu plānošanu ap rūpniecisko avāriju risku objektiem, noskaidrojot efektīvākās teritorijas plānošanas un rūpnieciskā avāriju riska novērtēšanas metodes, kas nodrošina šo objektu drošību un ilgtermiņa attīstības iespējas. Lai rastu iespējamos risinājumus attiecībā uz aizsargjoslu plānošanu un to attēlošanu pilsētas teritorijas plānojumos, tika pētītas nepilnības likumdošanā, t.sk., Rīgas pilsētas apbūves noteikumos. Lai darbā veiktu Rīgas pilsētas teritorijas plānojumos noteikto drošības aizsargjoslu un ierobežojuma zonu platību izmaiņu aprēķināšanu un analīzi, tika izveidota paaugstinātas bīstamības riska objektu datu bāze programmā ArcGIS, kurā reģistrēti 69 objekti, kā arī ērtai drošības aizsargjoslu projektēšanai tika izveidota aplikācija. Darbā kopējais lappušu skaits 127, darbā ievietoti 75 attēli, 1 tabula, 6 pielikumi, izmantoto literatūras un informācijas avotu skaits – 62.
Atslēgas vārdi Paaugstinātas bīstamības objekts, drošības aizsargjosla, ierobežojuma zonas, teritorijas plānojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk objects of industrial accidents, margins of safety, restricted zones, territorial planning
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.01.2019 13:33:47