Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu atvieglojumi par apdrošināšanas prēmiju iemaksām dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu”
Nosaukums angļu valodā “Tax Privileges on Insurance Premiums for Funded Life Insurance”
Autors Elīna Akimova
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Justīna Hudenko
Recenzents V.Gromule, AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Anotācija Darba tēma ir “Nodokļu atvieglojumi par apdrošināšanas prēmiju iemaksām dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu”. Darba mērķis ir apkopot teorētisko un statistisko informāciju par apdrošināšanas prēmiju iemaksām dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu Latvijā un ārzemēs, secināt šādu nodokļu atvieglojumu ietekmi uz valsts budžetu un tautsaimniecības iznākumu un sniegt priekšlikumus nodokļu atvieglojumu sistēmas uzlabošanai. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) apkopot nodokļu stimulējošās funkcijas teorētiskus aspektus un secināt metodes ar kurām valsts var realizēt stimulējošo politiku un kādos gadījumos ir lietderīgi piemērot tieši nodokļu atlaides; 2) aprakstīt Latvijas nodokļu politiku un nodokļu atlaižu par apdrošināšanas prēmiju iemaksām dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu vietu Latvijas nodokļu sistēmā; 3) analizēt pieejamus statistiskus materiālus par apdrošināšanas prēmiju iemaksām dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu Latvijā un Baltijas valstīs; 4) novērtēt dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu sistēmas darbību uz konkrēto apdrošināšanas uzņēmumu piemēriem, secinot ilgtermiņa iznākumu iedzīvotājiem; 5) analizēt nodokļu atvieglojumu par apdrošināšanas prēmiju iemaksām ietekmi uz valsts budžetu; 6) secināt nodokļu atvieglojumu sistēmas trūkumus un piedāvāt risinājumus to uzlabošanai. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām: Pirmajā daļā tiek aprakstīta nodokļu būtība, nodokļu stimulējošā funkcija, Latvijas nodokļu politika, nodokļu atvieglojumi. Otrajā daļā tiek aprakstīta dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu būtība un iespējas Latvijā, tas apjomi Latvijā un Baltijas valstīs, tiek analizēti dzīvības apdrošinātāju piedāvājumi tirgū, ka arī analizēti konkrēti piemēri. Trešajā daļā tiek aprakstīta NPV metode, tiek skaidrota šīs metodes nozīme, aprēķināts iedzīvotāju reālais ieguvums uzkrājot ar dzīvības apdrošināšanu, aprēķināta nodokļu atvieglojumu ietekme uz valsts budžetu, ka arī sniegti priekšlikumi nodokļu atvieglojumu sistēmas uzlabošanai. Darba apjoms ir 51 lappuse, tajā ir 12 attēli un 8 tabulas.
Atslēgas vārdi Nodokļu atvieglojumi par apdrošināšanas prēmiju iemaksām dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax privileges on insurance premiums for funded life insurance
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2019 11:00:43