Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Komercplatību nomas tirgus attīstības aktuālās tendences un īpatnības Rīgā
Nosaukums angļu valodā Current trends and peculiarities of commercial real estate rental market in Riga
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Raja Kočanova
Recenzents Iveta Puķīte
Anotācija Bakalaura darba temats ir „ Komercplatību nomas tirgus attīstības aktuālās tendences un īpatnības Rīgā”. Darbam ir noteikts mērķis izvērtēt komercplatību nomas tirgus attīstības tendences un problēmas ar telpu iekārtošanu Rīgā un izstrādāt priekšlikumus tā uzlabošanai. Darbs sastāv no divām pamatdaļām – teorētiskās un praktiskās. Analītiskā daļā autors pēta tēmas teorētisko bāzi un tā aspektus. Tiek aprakstīts komercplatību daudzveidība un to aktualitātes, kā arī, kas ietekmē komercplatības nomas piedāvājumu, pieprasījumu un arī nomas maksu. Praktiskā daļā tiek izvēlētas pēc autores domām spilgtākās tendences komercobjektiem un to raksturojums un esamība Rīgas nekustamā īpašuma tirgū. Apkopota galvenā informācija par tendencēm. Īpašu uzmanību, pievēršot biroja tirgum, jo darba autorei šajā jomā ir lielāka pieredze un tika saskatītas aktuālās tendences, atsaucoties uz intervijām ar nozares speciālistiem. Tehnoloģiskajā daļā autors izveidoja rekomendējošu likumu, lai piedāvātu uzņēmumiem kādu standartu pēc kura var sekot, iekārtojot telpas. Pētījuma noslēgumā tiek novērtēti darba aizsardzības aspekti telpās un vērsta uzmanība uz videi draudzīgu būvizstrādājumu izmantošanas nepieciešamību vides aizsardzības prasību īstenošanai, kā arī atsaucoties uz iespējām, kas ir aprakstītas praktiskajā daļā. Ņemot vērā darba izstrādes gaitā iegūto informāciju un zināšanas, iespējams secināt, ka šobrīd izstrādātie normatīvie akti ir virzīti uz vides aizsardzības prasību uzlabošanu būvniecības nozarē. Darbs tiek uzrakstīts latviešu valodā. Darbā ir 63 lapaspuses, ieskaitot titullapu, anotāciju, secinājumus un priekšlikumus un izmantotās literatūras un avotu sarakstu. Tajā ir iekļautas 7 tabulas, 12 attēli un 1 formula. Darba izstrādei izmantoti 37 literatūras un avotu vienības. Pievienoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Komerplatības, noma, tendences, īpatnības
Atslēgas vārdi angļu valodā Comercial real estate, rent, trends, peculiarities
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2019 17:12:11