Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Komerciālā nekustamā īpašuma īpatnības un attīstības tendences Latvijā
Nosaukums angļu valodā Commercial real estate market peculiarities and its development tendencies in Latvia
Autors Maksims Korabovskis
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Raja Kočanova
Recenzents Iveta Puķīte
Anotācija Bakalaura darba tēma – “Komerciālā nekustamā īpašuma tirgus īpatnības un tā attīstības tendences Latvijā”. Izvēlētais temats ir aktuāls mūsdienās, jo ar vien vairāk pieaug pieprasījums pēc mūsdienīgām, daudziem standartiem atbilstošām komerctelpām un līdz ar to mainās tirgus īpatnības, kā arī tiek vairāk realizēti jauni projekti. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt komerciālā nekustamā īpašuma attīstību un tendences Latvijā, veicot salīdzinājumu starp Baltijas valstu galvaspilsētām par iepriekšējo gadu periodu un izpētot komerciālo īpašumu tirgus īpatnības. Bakalaura darba galvenie darba uzdevumi ir izpētīt komerciālo īpašumu statistisko informāciju Baltijas valstu galvaspilsētās, raksturot galvenās tirgus tendences un to attīstību, noteikt galvenās tirgus problēmas, izpētīt tirgus analīzes, veikt salīdzinājumu un izdarīt secinājumus, kā arī rosināt priekšlikumus situācijas uzlabošanai. Bakalaura darbs sastāv no piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā autors raksturo komerciālā nekustamā īpašuma veidus, statistiskos rādītājus un tirgus attīstības tendences. Bakalaura darba aprēķinu daļā tiek salīdzināti statistiskie dati par komercīpašumiem Baltijas valstu galvaspilsētās, veikts datu apkopojums un izdarīti secinājumi par iegūtajiem rezultātiem. Tehnoloģiskajā daļā tiek aprakstīts lēmumu pieņemšanas process. Darba un dabas aizsardzības daļa tiek apkopota informācija par darba drošību un iespējamiem riskiem kā arī veicamajiem pasākumiem to mazināšanai. Grafiskajā daļā attēlots darba autora patstāvīgi veiktais darbs un iegūtie statistiskie rādītāji salīdzināšanai. Darba kopējais apjoms ir 88 lappuses, tajā skaitā 6 tabulas, 19 attēli un izmantotās literatūras saraksts ar 27 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Komerciālāis nekustamais īpašums
Atslēgas vārdi angļu valodā Commercial real estate
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2019 14:07:01