Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Vēsturisko muižu apbūves kompleksu atjaunošana kā kultūras mantojuma saglabāšanas veids: Zūru muižas revitalizācija
Nosaukums angļu valodā The Historic Manor House Complex Renovation in Preservation of Cultural Heritage: Revitalization of Zūri Manor House, Latvia
Autors Katerīna Ieva Nudiena
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Ilmārs Dirveiks
Recenzents Prakt.doc. D. Bērziņš
Anotācija Maģistra darba “Vēsturisko muižu kompleksu revitalizācija kā kultūras mantojuma saglabāšanas veids. Zūru muižas” autore ir Katerīna Ieva Nudiena. Darba mērķis ir izstrādāt pamatnostādnes un teorētiskās vadlīnijas vēsturisko muižu apbūves kompleksu revitalizācijai ekonomiskās izaugsmes un kultūras dzīves veicināšanas kontekstā. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojošie uzdevumi: 1. Iepazīties ar jēdzienu – kultūras pieminekļi. Apzināt attiecīgās iestādes un dokumentus, kas nosaka to izmantošanu un turpmāku attīstīšanu; 2. Apzināt vēsturisko ēku kompleksu revitalizācijas iespējas un stratēģijas; 3. Iepazīties ar vēsturisko ēku kompleksu attīstības principiem un arhitektūras izteiksmes iespējām kultūrvēsturiski nozīmīgā vidē; 4. Apzināt dažādu vēsturisko ēku kompleksu revitalizācijas piemērus; 5. Iepazīties un apkopot materiālus par Zūru muižas un tās apbūves vēsturi; 6. Veikt Zūru muižas, tai piegulošās teritorijas un apbūves telpisko, sociālo un ekonomisko analīzi; 7. Definēt Zūru muižas kompleksa kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmi, potenciālos Zūru muižas kā kultūrvēsturiskas vietas darbības virzienus un potenciālos attīstības iespējas; 8. Izstrādāt Zūru muižas revitalizācijas koncepciju teritorijas un kompleksa apbūves attīstībai. Maģistra darbu veido ievada daļa, trīs galvenās nodaļas un secinājumi. Galvenās nodaļas: 1. Kultūras pieminekļi; 2. Revitalizācijas iespējas saskaņā ar ēku vēsturisko identitāti; 3. Vēsturisko muižu kompleksu revitalizācija Zūru muižas kontekstā. Pētījuma beigās tiek izstrādāta Zūru muižas revitalizācijas pamatnostādnes un potenciālo funkciju izvērtējums. Maģistra darba apjoms ir 83 lappuse, tai skaitā 32 attēli, 2 pielikumi. Darba izstrādē tika izmantoti 38 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi revitalizācija, kultūras mantojums, muižu kompleksi, Zūru muiža
Atslēgas vārdi angļu valodā revitalization, cultural heritage, manor complexes, Zuru Manor
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 08.12.2019 20:26:49