Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu nodrošinājuma pilnveidošana būvlaukumos
Nosaukums angļu valodā Improvement of ensurance of Collective Protection Equipment on the Construction Sites
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Ieviņš
Recenzents RTU prof., Dr.oec Jānis Ķipsna
Anotācija Maģistra darba tēma: “Kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu nodrošinājuma pilnveidošana būvlaukumos”. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 81 lapas. Maģistra darbs satur 33 attēlus un 2 tabulas. Maģistra darba galvenie informācijas avoti: Maģistra darba izstrādei tika izmantoti mācību un zinātniskā literatūru, Latvijas Republikas tiesību akti, valsts un pētāmā uzņēmuma statistikas dati un dažādi interneta resursi. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Veikta būtiskāko risku faktoru identificēšana būvlaukumos un šo risku novērtēšana. Veikta kolektīvo aizsardzības līdzekļu un pasākumu trūkumu apzināšana būvlaukumos, un noteikti priekšlikumi kolektīvo aizsardzības līdzekļu un pasākumu pilnveidošanai būvlaukumos. Rezultātā darba autors secina, ka pielietojot kolektīvos aizsardzības līdzekļus un pasākumus, ir iespējams būtiski samazināt riskus būvlaukumos. Atslēgas vārdi: kolektīvie aizsardzības līdzekļi un pasākumi būvlaukumā, riski būvlaukumā. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi kolektīvie aizsardzības līdzekļi un pasākumi būvlaukumā, riski būvlaukumā
Atslēgas vārdi angļu valodā collective means of protection and measures in the building site, risks in the buildig site
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 09:09:08