Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Sociāli ekonomiskās problēmas Gulbenes novadā un to risinājumi
Nosaukums angļu valodā Socio-Economic Problems in Gulbene and their Solutions
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Vieslektors N.Balabka
Anotācija Anotācija Darba autors: Agnete Zanda Dzirkale. Darba tēma: Sociāli ekonomiskās problēmas Gulbenes novadā un to risinājumi. Darba veids: Bakalaura darbs. Studiju programma: Ekonomika. Darba vadītājs: Prakt. doc., Mg. Oec. Uldis Kamols. Darba mērķis: Noskaidrot galvenās sociāli ekonomiskās problēmas Gulbenes novadā, izpētīt skolu tīkla plānoto un realizēto izmaiņu radītās problēmas un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai. Darba uzdevumi: Apkopot dažādu autoru viedokļus par galvenajām sociāli ekonomiskajām problēmām; izpētīt informāciju par izglītības pieejām un kvalitāti; veikt Gulbenes novada teritorijas izpēti; analizēt datus par Gulbenes novada sociāli ekonomiskajām problēmām; apkopot datus par izmaksu apjomu katrai Gulbenes novada izglītības iestādei; konstatēt un apkopot datus par kopējo skolēnu skaitu, kā arī aprēķināt vidējās izmaksas uz vienu skolēnu katrā izglītības iestādē periodā no 2014. gada līdz 2018. gadam; secināt, kādas ir skolu tīkla izmaiņu rezultātā radušās problēmas, un izvirzīt priekšlikumus to risināšanai. Darbs sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā jeb teorētiskajā daļā tika apkopoti dažādu autoru viedokļi par to, kādas ir būtiskākās sociāli ekonomiskās problēmas, kā arī citu autoru teorijas par dažādām izglītības pieejām un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu. Otrajā daļā jeb analītiskajā daļā tika veikta galveno Gulbenes novada sociāli ekonomisko problēmu un ar izglītību saistīto problēmu datu analīze. Darba rezultātā tika izstrādāts problēmas risinājuma plāns, ar kura palīdzību iespējams produktīvi izmatot izglītības iestāžu ēkas, kas atstātas tukšas, un līdz ar to būtu iespējams mazināt arī citas sociāli ekonomiskās problēmas Gulbenes novadā. Darbs kopumā izklāstīts 70 lappusēs, tajā iekļautas 3 tabulas, 5 formulas un 25 attēli. Darbā izmantoti 54 literatūras avoti un nav pievienoti pielikumi. Atslēgas vārdi: novads, problēmas, izglītība, izmaksas, reorganizācija.
Atslēgas vārdi novads, problēmas, izglītība, izmaksas, reorganizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā municipality, problems, education, costs, reorganization
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2019 12:32:45