Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Kultūrvēsturiskas nozīmes dzīvojamo koka ēku pārvaldīšana Jūrmalā
Nosaukums angļu valodā The management of wooden buildings with cultural heritage value in Jurmala
Autors Elza Muraševa
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Mārtiņš Upītis
Recenzents Raja Kočanova
Anotācija Kultūras pieminekļu aizsardzība ir katras valsts un pašvaldības pienākums. Koka individuālās, dzīvojamās ēkas ir tipiskas Jūrmalas 19.gadsimta sākuma arhitektūras vērtības, kuru saglabāšana nepieciešama pilsētas vēsturiskās identitātes nodrošināšanai. Pirmo reizi, 20 gadu laikā, pēc tehniskajiem datiem un vizuālās apskates tiek pētītas tieši koka dzīvojamo ēku stāvoklis un pārvaldīšana Jūrmalas pilsētā. Maģistra darba pirmajā daļa veikta izmantoto avotu analīze par kultūrvēsturisko ēku pašreizējo situāciju, tās veidošanos Latvijā un Jūrmalas pilsētā, kā arī apskatīta Norvēģijas labā pieredze kultūrvēsturiskas nozīmes ēku aizsardzībā. Otrajā daļā veikta maģistra darba pētījuma objekta situācijas analīze un tās vērtējums. Trešajā daļā apskatīts koka individuālo dzīvojamo ēku, kurām piešķirts vietējas vai valsts kultūrvēsturiska pieminekļa statuss, stāvoklis nolietojuma grupās, tā rašanās iemesli un izstrādātas rekomendācijas pārvaldīšanas efektivitātes uzlabošanai. Darba apjoms ir 89 lappuses, tajās iekļauti 14 attēli, 13 tabulas un 7 pielikumi. Darbā izmantotās literatūras un avotu vienību skaits – 50. Apkopotie dati un izstrādātās rekomendācijas var kalpot plānošanas un attīstības procesu uzlabošanā, Jūrmalas kultūrvēsturiskās vides attīstībai un kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumos.
Atslēgas vārdi Kultūras pieminekļi, kultūrvēsturiskas ēkas, pārvaldība
Atslēgas vārdi angļu valodā Cultural monuments, cultural and historical buildings, management
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2019 10:10:18