Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Dzīvokļa īpašuma piespiedu zemes noma un dalītā īpašuma izbeigšanas problēmas
Nosaukums angļu valodā Forced apartment land lease and shared property termination issues
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Iveta Puķīte
Recenzents Baiba Pļaviņa
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Dzīvokļa īpašuma piespiedu zemes noma un dalītā īpašuma izbeigšanas problēmas”. Pētījuma priekšmets ir tiesiskās attiecības starp zemes un ēkas īpašniekiem dalītajā īpašumā, piespiedu zemes noma un tās maksas apmērs, kā arī dalītā īpašuma izbeigšanas iespējas Latvijā. Pētījuma ietvaros tiek apzināta vēsturiskā un esošā situācija dalītā īpašuma zemes piespiedu nomas jautājumos Latvijā, skaidrotas normatīvā regulējuma izmaiņas un to ietekme, mainoties situācijai, sniegti priekšlikumus piespiedu nomas regulējuma un tā īstenošanas pilnveidei, kā arī iespējām izbeigt piespiedu dalīto īpašumu. Pētījuma analītiskā daļa veltīta dalītā īpašuma attīstībai un tā sekām Latvijā sākot ar zemes reformu līdz pat mūsdienām. Šajā daļā autors sniedz ieskatu par piespiedu zemes nomas un nomas maksas tiesisko pamatu, kā arī analizē iespējamo tiesību nevienlīdzību starp zemes un ēku īpašniekiem. Šajā daļā ietverts arī citu Eiropas un pasaules valstu dalītā īpašuma un tā izbeigšanas īpatnību apraksts. Pētījuma teorētiskajā daļā nekustamais īpašums tiek aprakstīts kā juridiska un ekonomiska vienība, kā arī aprakstīts zemes un uz tās esošas ēkas savstarpējo lietu un saistību tiesību kopums. Šajā nodaļā tiek sniegts ieskats arī zemes reformas uzsākšanā Latvijā. Pētījuma praktiskajā daļā autors pievēršas aktuālākajiem jautājumiem piespiedu zemes nomas jautājumā un analizē likumdevēja piedāvātos risinājumus piespiedu zemes nomas nosacījumu uzlabošanai un dalītā īpašuma izbeigšanai. Tāpat šajā daļā ietverti autora secinājumi un priekšlikumi par likumdevēja centieniem laika gaitā reformēt piespiedu zemes nomas nosacījumus. Pētījuma ietvaros izdarītie secinājumi apstiprina hipotēzi, ka piespiedu dalītais īpašums ir lietu tiesību principam par īpašuma vienotību un darījumu autonomijas principam neatbilstoša īpašuma tiesību forma un tā realizācija ir iespējama tikai kā pagaidu stāvoklis, tādēļ Latvijas tiesību sistēmā tas būtu likvidējams kā viens no galvenajiem strīdu objektiem starp zemes un ēkas īpašniekiem, kā arī likumdevēju un zemes īpašniekiem. Tomēr piespiedu dalītā īpašuma, kā atzīta īpašuma veida pastāvēšana, vēsturiski un arī šobrīd nerada būtiskus draudus sabiedrības interesēm.
Atslēgas vārdi piespiedu dalītais īpašums, zemes noma, tiesības uz īpašumu
Atslēgas vārdi angļu valodā forced shared property, land lease, property rights
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2019 09:40:47