Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Personāla motivācijas pilnveidošana VAS “Latvijas Pasts”"
Nosaukums angļu valodā "Enhancement of Human Resource Motivation at JSC “Latvijas Pasts”"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Sandra Zelča
Recenzents Iveta Ozoliņa-Ozola, Dr.oec, RTU IUV katedra, docents
Anotācija Maģistra darba autors: Anna Zīle Maģistra darba zinātniskais vadītājs: MBA Sandra Zelča Maģistra darba temats: Personāla motivācijas pilnveidošana VAS „Latvijas Pasts” Maģistrs rakstīts latviešu valodā, ko veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 133 lpp., tajā iekļauts 21 attēls, 10 tabulas un 4 formulas. Izmantotās literatūras sarakstā iekļauti 46 latviešu valodā un 3 angļu valodā. Darbam pievienoti 30 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā sniegts personāla politikas jēdziens un tā skaidrojums, sniegta personāla mainības definīcija un tās loma sekmīgā uzņēmējdarbībā, sniegts personāla motivācijas jēdziena un motivācijas teoriju raksturojums un personāla motivācijas ietekme uz uzņēmējdarbības attīstību. Analītiskajā daļā apkopota informācija par pasta pakalpojumu nozares raksturojumu, nodarbinātības raksturojumu un izaicinājumus pasta pakalpojumu nozarē, darbinieku mainības samazināšanā un VAS „Latvijas Pasts” personāla motivācijas sistēmas analīzi. Praktiskajā daļā apkopota darbinieku mainības analīze, priekšlikumu izstrāde personāla motivācijas uzlabošanai VAS „Latvijas Pasts”, atalgojuma sistēmas un veselības polises pilnveidošana, karjeras plānošanas un apmācību sistēmas ieviešana, darba apstākļu un slodzes līdzsvarošana un ekonomiskā pamatojuma izstrāde priekšlikumu ieviešanai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Zīle A., (2019). Personāla motivācijas pilnveidošana VAS „Latvijas Pasts”. Maģistra darbs. Rīga: RTU, SPN IEVF, maģistra profesionālā programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 133 lpp.
Atslēgas vārdi personāla politika, personāla motivācija, personāla mainība, VAS "Latvijas Pasts"
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel policy, personnel motivation, staff turnover, SJSC "Latvijas Pasts"
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2019 19:46:37