Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Konceptu karšu sarežģītības novērtēšanas metodes izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of Concept Map Complexity Evaluation
Autors Sintija Kiršnere
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Jānis Grundspeņķis
Recenzents A.Zujevs, MISI katedras pētnieks
Anotācija Maģistra darbā tiek veikta konceptu karšu un intelektuālās mācību sistēmu izpēte, un uzdevumu sarežģītības novērtēšanas analīze, kuras rezultātā tiek iegūta metode, kas noderētu konceptu kartes sarežģītības aprēķināšanā, kur šo metodi tālāk būtu iespējams izmantot intelektuālajās mācību sistēmas - uz konceptu kartēm balstītu uzdevumu novērtēšanā. Darba gaitā tiek arī izstrādāta sistēma, ar kuras palīdzību ir iespējams izveidot grafu, kas ir konceptu kartes pārveidojums, un veikt aprēķinus. Darbā tiek aplūkota konceptu kartes definīcija, pirmsākumi un šo karšu izmantošana, kā arī salīdzinātas konceptu kartes ar grafiem, lai noskaidrotu kopīgās īpašības. Tiek arī aplūkotas intelektuālas mācību sistēmas – to termins, vēsture, sniegts ieskats arhitektūrā, sistēmu piemēri, un šo sistēmu ieguvumi un trūkumi. Darbā tiek apskatīts kā ir iespējams novērtēt konceptu kartes sarežģītību, izmantojot sistēmu teorijas un grafu teorijas principus. Balstoties uz aprakstīto metodi, tiek veikti aprēķini studentu konceptu kartēm, kur vispirms šīs kartes tiek labotas, lai pārliecinātos, ka esošās saites un aprakstošās frāzes ir korektas, izmantojot eksperta karti, un pēc tam pārveidotas grafos. Iegūtajiem grafiem tiek veikti sarežģītības aprēķini, lai noskaidrotu vai ir iespējams izmantot sistēmu teorijā izstrādātās struktūras analīzes rezultātus konceptu karšu sarežģītības novērtēšanai, un vai konceptu karte ir sistēma. Maģistra darbs sastāv no ievada, 5 nodaļām un secinājumiem. Darbā ir 93 lapaspuses, 41 attēls, 9 tabulas, 11 formulas, 61 nosaukumu literatūras saraksts un 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi Konceptu karte, Konceptu karšu sarežģītības novērtēšana, Intelektuālā mācību sistēma, Intelektuālā apmācības sistēma, Sarežģītības novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Concept map, Evaluation of concept map complexity, Intelligent tutoring system, Evaluation of complexity
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2019 10:16:20