Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Koka tiltu ilgizturības nodrošināšana” (“Tilts pār Ziemeļsusējas upi”)
Nosaukums angļu valodā „Provision of Timber Bridges Durability” (“Bridge over the RiverZiemelsuseja”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Ilze Rozentāle
Recenzents Ainārs Paeglītis, profesors, RTU
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir “Koka tiltu ilgizturības nodrošināšana” kopā ar inženierprojektu ar nosaukumu “Tilts pār Ziemeļsusējas upi”. Bakalaura darba mērķis ir apkopojot dažādus koksnes bojājumu veidus, secināt to ietekmi uz koka tiltu ilgizturību. Izanalizējot aizsardzības pasākumus koka tiltu ilgizturības nodrošināšanai. Bakalaura darba uzdevumi ir izpētīt koksnes bojājumu veidus un to ietekmi uz kalpošanas laiku un izanalizēt koksnes aizsardzības pasākumus koka tiltiem un to efektivitātes analīze. Bakalaura darbā tika apskatīti biežāk sastopamie koksnes bojājumu veidi un tos identificējošie faktori. Analizēti koksni konservējoši aizsardzības pasākumi un koka konstrukciju izvēles ietekme uz ilgizturību. Izanalizējot vēlamos konstruktīvos risinājumus koka tiltiem, kas nodrošina koksnes paredzamo kalpošanas laiku līdz pat 75 gadiem. Inženierprojektā “Tilts pār Ziemeļsusējas upi”, kas atrodas autoceļa P75 12.43 km. Paredzēta vecā dzelzsbetona tilta demontāža un jauna kokbetona tilta būvniecība. Kokbetona triju laidumu tilts ar brauktuvi un gājēju joslām katrā pusē nodrošina ekonomisku un vizuāli estētisku risinājumu. Darbs satur: Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) kopapjoms – 161 lpp. Attēli – 45 gab. Tabulas – 21 gab. Izmantotie literatūras avoti – 49 gab. Pielikumi – 1 gab.
Atslēgas vārdi Koksne; Līmēta koksne; Ilgizturība; Aizsardzība; Koka tilts
Atslēgas vārdi angļu valodā Timber; Glulam timber; Durability; Protection; Timber bridge
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2019 14:02:18