Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Azartspēļu nozares ietekme uz pašvaldību sociāli ekonomisko situāciju
Nosaukums angļu valodā Impact of the Gambling Industry on the Socio-Economic Situation in Municipalities
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents
Anotācija Anotācija Maģistra darbs par tēmu „Azartspēļu nozares ietekme uz pašvaldību sociāli ekonomisko situāciju” izstrādāts ar mērķi, lai noteiktu azartspēļu nozares ietekmi uz valsti kopumā un Rēzeknes pilsētas pašvaldību un sabiedrību kopumā, nosakot nozares pozitīvo devumu un negatīvo ietekmi. Maģistra darba autors: Guntars Šķirmants. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Pr.docents, Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols. Maģistra darba teorētiskajā daļā veikta analīze par azartspēļu nozares būtība un iesaistītajiem dalībniekiem, azartspēļu nodevas un nodokļa teorētiskais apskats un analīze, azartspēļu ietekme uz cilvēku un sabiedrību kopumā, secinot, ka azartspēļu nodokļa politika nav universāla un elastīga, tā balstās uz vienu atkarīgo mainīgo un nepielāgojas izmaiņām nozarē. Maģistra darba analītiskajā daļā apskatīta un analizēta faktiskā situācija saistībā ar azartspēlēm valstī kopumā un Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, kā arī, analizētas izmaiņas azartspēļu nozarē kopumā, secinot, ka nozare attīstās un piedāvā jaunas inovatīvās idejas, kuras būtu jāapzinās likumdevējam un jāregulē, lai tās nestu pēc iespējas mazāku negatīvo ietekmi uz sabiedrību. Maģistra darba praktiskajā daļā izstrādāti scenāriji, kuros apskatītas nozarē veicamo izmaiņu sekas un to ietekme attiecībā uz valsti un uz Rēzeknes pilsētas pašvaldību. Izstrādāti priekšlikumi, lai minimizētu azartspēļu nozares negatīvo ietekmi uz sabiedrību, optimizētu azartspēļu nodevas un nodokļu politiku un padarītu azartspēļu nozari caurskatāmāku. Piemērojot darba autora sniegtās izmaiņas azartspēļu nodokļa politikā, vidēji gadā budžeta ieņēmumi pieaugtu par 16.6 milj.EUR. Maģistra darba pētījuma rezultāti apkopoti secinājumos un priekšlikumos. Darbam ir teorētiski praktisks raksturs. Maģistra darba apjoms ir 87 lapas. Tas sastāv no 3 nodaļām un 13 apakšnodaļām. Darbā ietvertas 8 tabulas, 11 attēli, 4 formulas un 6 pielikumi. Darbā izmantoti 48 bibliogrāfiskie avoti: Latvijas Republikas normatīvie akti, Latvijas Republikas Senāta Spriedumi, zinātniskā un metodiskā literatūra, un publiski paustie viedokļi attiecībā uz azartspēlēm. Šķirmants G., Kamols U., (2019). Azartspēļu nozares ietekme uz pašvaldību sociāli ekonomisko situāciju. Maģistra darbs. Rīga: RTU, BUNI TAPPEK, maģistra profesionālā studiju programma „Pilsētu un reģionu inženierekonomika”. 87 lpp. Azartspēles, interaktīvās azartspēles, spēļu automāti, spēļu zāles, sociālekonomiskā situācija, azartspēļu nodeva un nodoklis, azartspēļu problēmas, nelicencētās azartspēles.
Atslēgas vārdi Azartspēles, interaktīvās azartspēles, spēļu automāti, spēļu zāles, sociālekonomiskā situācija, azartspēļu nodeva un nodoklis, azartspēļu problēmas, nelicencētās azartspēles
Atslēgas vārdi angļu valodā Gambling, interactive gambling, slot machines, gambling halls, socio-economic situation, gambling levy and tax, gambling problems, unlicensed gambling
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2019 09:35:33