Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Jauno darbinieku integrācija uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Integration of New Employees in a Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Celmiņa
Recenzents Līga Kamola, doc.(prakt.), Mg.oec., UIVI Tālākizglītības nodaļa
Anotācija Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 77 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 11 tabulas, 19 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu, 3 angļu un 5 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: bakalaura darba mērķis ir izpētīt personāla integrācijas procesu izstrādes teorētiskos aspektus uzņēmumā, noskaidrot integrācijas nepieciešamību uzņēmējdarbībā, esošās pētāmā uzņēmuma personāla integrācijas sistēmas analīze, izstrādāt projektu integrācijas programmas pilnveidei. Analītiskajā daļā darba autors veicis integrācijas procesu teorētiskos aspektus, uzņēmuma SVID un personālā mainības analīzi, kā arī tiek aprakstīti integrācijas procesi uzņēmumā. Pētījuma daļā tika apkopoti aptaujas rezultāti par diplomdarba temata aktualitāti, kas palīdzēja konstatēt integrācijas procesu vājas puses. Aprēķinu daļā darba autors izvirzījis priekšlikumus, kā arī veicis ekonomiskā pamatojuma aprēķinus konstatētām problēmām tādam kā: individuālais integrācijas plāna nepieciešamība, darba samaksas mainīgas daļas ieviešanas iespējas, ka arī papildus labumu grozu pilnveidošanas iespējas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ļisica A. Jauno darbinieku integrācija uzņēmumā. Bakalaura darbs/ A.Ļisica, L. Celmiņa. – Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2018. – 77.lpp
Atslēgas vārdi Integrācija,adaptācija, socializācija, organizācijas kultūra, iesaistīts darbinieks
Atslēgas vārdi angļu valodā Integration, adaptation, socialization, organizational culture, employee involved
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 14:23:26