Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pārdevēju motivācijas sistēmas novērtējums un pilnveidošana apdrošināšanas sabiedrībā"
Nosaukums angļu valodā "Assessment and Improvement of Agent Motivation System at an Insurance Company"
Autors Raimonds Vērdiņš
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Celmiņa
Recenzents Sarmīte Gailīte, lektore, Mg.psych.
Anotācija Bakalaura darba autors: Raimonds Vērdiņš Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: lektore, Mag.Psych. Laura Celmiņa Bakalaura darba temats: Pārdevēju motivācijas sistēmas novērtējums un pilnveidošana apdrošināšanas sabiedrībā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 53 lpp., tajā iekļauti 9 attēli un 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu un 12 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Ar literatūras analīzi tika secināts, ka labākais pārdevēju motivators ir materiālas vērtības. Šāds rezultāts tika iegūts arī pēc veiktajiem pētījumiem – anketas respondentu atbilžu analīzes un strukturētas intervijas ar pārdošanas vadītāju analīzes. Darba autors secina, ka pārdevēju vēlmes viņu motivēšanā ir primāri balstītas uz materiālām vērtībām, sekundāri – uz karjeras izaugsmes iespējām. Balstoties uz intervijas ar tiešo vadītāju analīzi, darba autors ieguva sekojošu rezultātu - pārdošanas vadītājs izprot pārdevēju vēlmes viņu motivēšanā, taču nespēj tās apmierināt, ierobežoto resursu dēļ, tāpēc izmanto alternatīvas motivēšanas metodes – nemateriālas vērtībās, piemēram, uzslavas, saīsināts darba laika vai atzinība. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Vērdiņš R., Celmiņa L. (2019). Pārdevēju motivācijas sistēmas novērtējums un pilnveidošana apdrošināšanas sabiedrībā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 53 lpp.
Atslēgas vārdi Motivācija, pārdevēji, apdrošināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Motivation, agents, insurance
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2019 13:58:08