Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums " Alternatīvā stiegrojuma pielietojuma racionalitāte torkretbetonā" (“Tilta pār Platones upi Jelgavā projekts ")
Nosaukums angļu valodā " Application Rationality of Alternative Reinforcement in Torkret Concrete" (“The Project of the Bridge over the Platone River in Jelgava ")
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Ainārs Paeglītis
Recenzents projektu vad., E.Vaivods, AS "LNK Industries"
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma – „ALTERNATĪVĀ STIEGROJUMA PIELIETOJUMA RACIONALITĀTE TORKRETBETONĀ (TILTA PĀR PLATONES UPI JELGAVĀ PROJEKTS)”. Darba autors: Vladislavs Timofejevs. Darba vadītājs: Ainārs Paeglītis. Darba mērķis: alternatīvā stiegrojuma pielietojuma racionalitāte torkretbetonā, proti, dažāda veida šķiedrvielu darbība un ietekme uz minētā materiāla īpašībām. Darba uzdevumi: 1. Veikt torkretbetona, kas pastiprināts ar dažāda veida šķiedrvielām, konstruktīvo un tehnoloģisko pazīmju ietekmes petījumu; 2. Aprakstīt, salīdzināt un novērtēt parastā un alternatīvi stiegrotā torkretbetona īpašības dzelzsbetona konstrukciju būvniecība; 3. Sniegt analītisko un praktisko izvērtējumu fibrotorkretbetona racionālai izmantošanai; 4. Veikt tehniski-ekonomisko analīzi torkretēšanas darbiem ar netradicionālo stiegrošanas elementu pievienošanu izmantotajā materiālā. Inženierprojekta darba uzdevumi: 1. Piedāvāt 3 rekonstrukcijas variantus tiltam pār Platones upi Jelgavā; 2. Veikt variantu tehniski-ekonomisko salīdzinājumu, izvēlēties labāko risinājumu; 3. Pārprojektēt tiltu atbilstoši mūsdienu būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un standartiem. Pētījumā secināts, ka torkretbetons, kuram pievienotas dažāda veida šķiedrvielas, var tikt veiksmīgi pielietots nestandarta un citu veidu konstrukciju būvniecībā, pateicoties uzlabotām fizikāli-mehāniskajām īpašībām, kas atspoguļojas analītiskajā sadaļā sniegtajā aprēķinā par fibrotorkretbetona izmantošanu izlīdzinošā slāņa izbūvē. Darba struktūra: Bakalaura darba apjoms: 47 lapas, 4 tabulas, 14 attēli. Inženierprojekta apjoms: 86 lapas, 11 tabulas, 30 attēli. Kopējais bakalaura darba apjoms ar inženierprojektu: teksta daļa – 139 lpp, rasējumi – 11 lpp.
Atslēgas vārdi torkretbetons, šķiedrvielas, fibrotorkretbetons, fibras, tilts.
Atslēgas vārdi angļu valodā concrete, shotcrete, fibers, fibershotcrete, bridge.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2019 20:42:28