Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Betona bruģakmeņa un asfaltbetona ekonomiskais un ekoloģiskais novērtējums” (“Vestienas un Braslas ielas posma rekonstrukcija Rīgā.”)
Nosaukums angļu valodā “Economic and Ecological Assessment of Concrete Paving Stones and Asphalt Concrete” (“Reconstruction of Vestienas Street and Braslas Street Section in Riga. ")
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Viktors Haritonovs
Recenzents Jānis Tihonovs, Ceļu tīkla daļas vadītājs, VAS „Latvijas Valsts ceļi”
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir betona bruģakmens un asfaltbetona novērtējums no ekonomiskās un ekoloģiskās puses. Tika definēti vairāki uzdevumi darba mērķa sasniegšanai. Sadaļā par būvmateriālu ekonomiku tika izpētīti autoceļu būvniecības izcenojumi par pieciem gadiem un novērtēti betona bruģakmeņu un asfaltbetona izcenojumi par būvniecības darbiem no dažādiem uzņēmumiem. Sadaļā par būvmateriālu ekoloģiju tika konstatēta galvenā problēma – oglekļa dioksīda (CO2) izmešana, kura negatīvi ietekmē apkārtējo vidi un cilvēka veselību. Tika analizēti divu uzņēmumu rūpnīcu gaisa emisijas. Teorētiskajā sadaļā bija novērtēti dažādi risinājumi CO2 samazināšanai. Inženierprojektā izstrādāta Braslas ielas un Vestienas ielas posma rekonstrukcija. Ceļa trases sākums atrodas pēc Stopiņu ielas krustojuma ar Vestienas ielu un ceļa trases beigas atrodas aiz Staiceles ielas krustojuma ar Braslas ielu. Posma garums ir 1.18km. Projektā tiek izstrādāti risinājumi trijiem krustojumiem, kur viens no risinājumiem ir vienjoslu rotācijas aplis. Galvenie darba mērķi ir satiksmes drošības uzlabošana braucējiem un gājējiem, ūdens atvades sistēmas uzlabošana, autobusu pieturvietu rekonstrukcija un veikt risinājumus trim ceļa krustojumiem atbilstoši ceļu projektēšanas noteikumiem. Darba kopējais apjoms ir 147 lapaspuses, tajā ir iekļauti 55 attēli, 39 tabulas, 21 rasējumi un 5 pielikumi. Tika izmantoti 26 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Braslas iela, Vestienas iela, ekoloģija, ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā Braslas street, Vestienas street, ecology, economy
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2019 21:32:15