Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums WDM-PON sakaru sistēmas ar pārraides ātrumu līdz 40 Gbit/s izpēte un pielietojums
Nosaukums angļu valodā Research and Application of WDM-PON Access Systems with Data Rate up to 40 Gbit/s
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs Toms Salgals
Recenzents S.Spolītis
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir “WDM-PON sakaru sistēmas ar pārraides ātrumu līdz 40 Gbit/s izpēte un pielietojums”. Darba pirmajā nodaļā ir raksturots PON piekļuves tīkla tehnoloģijas risinājums, tā veidojošo elementu klasifikācija, kā arī ITU-T un IEEE organizāciju izstrādātie un pieņemtie standarti. Otrajā nodaļā galvenokārt ir aprakstīta optiskā šķiedra, t.i., tās attīstības vēsture, priekšrocības un trūkumi attiecībā pret plaši pielietojamiem vara kabeļiem, papildus ir apkopota informācija par dažādu ražotāju MMF, SMF, DSF, NZ-DSF un DCF optiskās šķiedras specifikācijām, turklāt arī par galvenajiem OŠ fizikālajiem parametriem. Trešajā nodaļā, kā uzskata darba autors, ir norādīta informācija par WDM-PON sistēmas izteiktākajām mērījumu un nolašu metodēm, kuras var veikt gan simulācijas, gan arī reālu sistēmu vidē, lai varētu veikt analīzi par sistēmas kopējo veiktspēju. Ceturtajā nodaļā darba autors ir uzsvēris un apkopojis nozīmīgākos WDM-PON sistēmas optiskā signāla kvalitātes degradācijas veicinošos zudumus un efektus kā, piemēram, vājinājums un hromatiskā dispersija. Darba piektajā nodaļā ir aprakstīti WDM-PON sistēmas uzbūves veidojošo moduļu jeb komponenšu darbības principi un to nozīme pārraides sistēmā, tādējādi izprotot optiskā signāla veikto maršrutu no raidītāja līdz uztvērējam. Darba praktiskajā daļā, konkrētāk, sestajā nodaļā, ir analizēti un aprakstīti RSoft OptSim matemātiskajā simulācijas programmā WDM-PON simulācijas modeļu eksperimentāli iegūtie rezultāti darbā izvirzīto uzdevumu veidā. Praktiskās daļas pirmajā uzdevumā tika noteikta labākā no izvēlētajām OŠ pie nosacījuma, ka tikai mainīta ienestā zuduma vērtība sistēmas sliktākajam kanālam robežās no 0 līdz 20 dB, balstoties uz labāko BER sniegumu. Otrajā uzdevumā, nepielietojot CD kompensāciju, tika noskaidrots maksimālais 16 kanālu WDM-PON sistēmas SMF, DSF un NZDSF OŠ nodrošināmais pārraides līnijas garums pie pārraides ātrumiem 2,5, 10 un 40 Gbit/s. Trešajā uzdevumā tika novērtētā LPF un BPF filtru joslas platuma iedarbība uz dažādu pārraides ātrumu optisko komponenšu attiecīgi elektrisko vai optisko spektru un līdz ar to arī uztverto BER vērtību. Pēdējā eksperimentālajā uzdevumā tika noteikts maksimālais SMF pārraides līnijas garums, pielietojot un analizējot FBG-DCM un DCF-DCM hromatiskās dispersijas pirmskompensācijas un pēc-kompensācijas moduļu darbību sistēmā ar starpkanālu intervāliem 100 un 12,5 GHz. Konferenču saraksts, kur tika prezentēti darbā eksperimentāli iegūtie rezultāti: 1. 60. RTU Studentu zinātniski tehniskajā konferencē, prezentējot darbu par tēmu “WDMPON sakaru sistēmas ar pārraides ātrumu līdz 40 Gbit/s izpēte un pielietojums”. Bakalaura darbs satur 115 lapu, 72 attēlu, 19 tabulas, 38 formulas un tā rakstīšanai tika izmantoti 87 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi WDM, PON, NRZ-OOK
Atslēgas vārdi angļu valodā WDM, PON, NRZ-OOK
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2019 17:22:31