Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Radošie kvartāli pilsētvidē
Nosaukums angļu valodā Creative Quarters in the City
Autors Ieva Elizabete Brudne
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Uģis Bratuškins
Recenzents Doktorante B.Vērpe
Anotācija Radošums ir kā neatņemama komponente jebkurai pilsētai un tās iedzīvotājiem. Integrējot radošās izpausmes pilsētvidē veidojas kultūras daudzveidība, kas izglīto iedzīvotājus un ir spēcīga ekonomiskās izaugsmes stratēģija. Termins “radošo kvartāls”, Rīgas ielās vēl joprojām ir relatīvi jauns jēdziens, kam līdz šim nav dots konkrēts definējums, tāpēc ir vērts pievērst uzmanību šim pilsētas elementam un izprast ar ko tas atšķiras un kāda ir tā ietekme uz apkārtējo pilsētvidi. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. Kursa studentes Ieva Elizabete Brudnes bakalaura darba mērķis ir apkopot atslēgas faktorus, kas raksturo radošos kvartālus un definēt jēdziena būtību pilsētvidē. Mērķa sasniegšanai tika pētītas un analizētas publikācijas, pētījumi par “radošo” pilsētu vīziju, kā arī par kultūras un radošo industriju darbību. Tika veikta radošo kvartālu apkopojums kartē, sastādot trīs kartes – 2009. un 2011. gada kartes sastādītas pēc attiecīgajā gadā veiktā pētījuma un tika izveidota jauna 2018. gadā esošo kvartālu karte - kurās tiek salīdzināta kvartālu attīstība. Darba gaitā tiek analizētas radošo kvartālu pazīmes. Ar socioloģiskās metodes palīdzību veikt iedzīvotāju aptauju par jēdzienu “radošais kvartāls”, pēc tam veicot aptaujas analīzi. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām, kurās pētītas radošo kvartālu pazīmes un vērtības. Pirmajā nodaļā apskatīta vīzija par radošu pilsētu, kā tā veidojas un ko tas nozīmē. Otrajā daļā apskatīta kultūras un radošo industriju darbība un to izvirzītie mērķi. Trešajā daļā tiek veikta radošo kvartālu izpēte Rīgā, kur tiek veikts kvartālu pazīmju apkopojums. Darbs noslēdzas ar ceturto daļu, kurā tiek analizēta aptauja par jēdzienu “radošais kvartāls”. Darba rezultātā secināts, ka lai kādu teritoriju dēvētu par “radošo” kvartālu, tai jāatbilst šādām pazīmēm: teritorija atbilst kvartāla definīcijai, teritorijai ir sava, unikālā identitāte, tā ir publiski pieejam, tā rada pozitīvu ietekmi uz apkārtējo vidi, tajā darbojas kultūras un radošās industrijas, kvartālā tiek radīta kultūra, kura tiek nodota apmeklētājiem.
Atslēgas vārdi radošais kvartāls, radošā pilsēta, kultūras un radošās industrijas
Atslēgas vārdi angļu valodā creative quarter, creative city, cultural and creative industries
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2019 15:38:15