Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Sprādziena slodžu ietekmes novērtēšana uz dzelzsbetona augstceltnes nesošām konstrukcijām"
Nosaukums angļu valodā "Blast load effect calculation on concrete highrise building structures"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Leonīds Pakrastiņš
Recenzents Baiba Gaujēna
Anotācija Profesionālā maģistra studiju noslēguma darbs tiek izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Būvkonstrukciju katedrā. Darbā tiek pētīta organizēto (terorisma aktu) sprādzienu ietekme uz ēkas nesošām konstrukcijām pie dažādiem iespējamiem slogojuma scenārijiem. Pirmajā daļā tiek veikta saistošās literatūras un normatīvu izpēte un tiek gūts vispārīgs priekšstats par to, kas ir sprādziena iedarbe un no kā tā ir atkarīga. Tiek izpētīts arī kā, zinot spridzekļa lādiņa masu un izvietojumu pret apskatāmo ēku, iegūt sprādziena iedarbes uz atsevišķam konstrukcijām. Otrajā daļā tiek definēts pētījuma objekts – 50 stāvu augsta monolītā dzelzsbetona karkasa ēka ar stinguma kodolu pa vidu. Pētījumam tika izvēlēta situācija, kad cilvēks ar sporta somu ar 20kg trotila ekvivalenta (TNT) spridzekli var brīvi pārvietoties un izraisīt sprādzienu jebkurā punktā iekšā un apkārt ēkai. Atkarībā no izejas datiem – spridzekļa lādiņa izvietojuma, tiek veikta sprādzienu iedarbju noteikšana uz ēku, kā arī veikta atsevišķu nesošo konstruktīvo elementu – kolonnu, sienu un pārseguma plātnes – dimensionēšana saskaņā ar 2. Eirokodeksa pārbaudēm. Darba noslēgumā tiek analizēti aprēķinātie elementu dimensionēšanas rezultāti un noteikta sprādziena iedarbju ietekme uz nesošo konstrukciju pretestību progresīvajam sabrukumam un konstrukciju bojājumu aprēķinam, kā arī veikta kolonnu stiegrojuma pieauguma analīze atkarībā no attāluma līdz sprādziena avotam. Maģistra darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem, literatūras avotiem. Darbs satur 81 lappuses, 26 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi sprādziens, sprādziena slodze, progresīvais sabrukums
Atslēgas vārdi angļu valodā blast, blast loading, progressive collapse
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2019 19:28:34