Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Bootstrap 4 satvara izpēte tīmekļa vietņu izstrādei
Nosaukums angļu valodā Research on Bootstrap 4 Framework for Websites Development
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Pāvels Rusakovs
Recenzents SIA ZZ Dats programmētājs, Mg.sc.ing. Valdis Pavļukevičs
Anotācija Bakalaura darbā ir apskatīta tīmekļa vietnes klienta puses izstrāde, procesā pielietotās tehnoloģijas, kā arī daži satvari, kurus tajā izmanto. Šādi satvari paredzēti tīmekļa vietnes prezentācijas slāņa, kurš nodarbojas ar tīmekļa lietotnes attēlošanu, lietotāja ievades apstrādi un izvades attēlošanu lietotājam, izstrādei. Tīmekļa vietnes klienta puse ir tā ar ko mijiedarbojas gala lietotājs un galvenokārt sastāv no HTML, CSS un JavaScript. Tomēr satvarus ir jāmāk pielietot un jāsaprot kā tie ietekmē tīmekļa vietnes izstrādi un vai vispār tos pielietot. Autors savā darbā piedāvā risināt šo problēmu, apskatot vienu no satvariem Bootstrap 4 un noskaidrojot to sniegtās priekšrocības un trūkumus. Darba teorētiskajā daļā pētīta tīmekļa vietņu arhitektūra un noteikti četri lietotņu funkcionālie elementi, klienta puses izstrādē izmantotās tehnoloģijas, kuras veido tīmekļa lietotnes prezentācijas slāni un sniegts ieskats CSS priekšprocesoros. Tiek apskatīts satvars Bootstrap 4, tā vēsture un izmantošanas iespējas un sniegts ieskats arī citos klienta puses satvaros. Darba praktiskajā daļā tiek izstrādāts testpiemērs – lietotne, demonstrējot divas pieejas tīmekļa vietnes prezentācijas slāņa izstrādei. Pirmajā gadījumā, neizmantojot klienta puses satvaru, bet otrajā - izmantojot Bootstrap 4. Balstoties uz abu pieeju salīdzinājumu, darba autors izdarijis secinājumus par katras pieejas priekšrocībām un trūkumiem. Dokumentā ir 58 lappuses, 47 attēli, 1 tabula, 3 pielikumi un 34 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Bootstrap 4, klienta-servera arhitektūra, klienta puses satvari, CSS priekšprocesori
Atslēgas vārdi angļu valodā Bootstrap 4, client-server architecture, front end frameworks, CSS preprocessors
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2019 08:54:12