Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Lietu interneta ierīces un programmatūras izstrāde
Nosaukums angļu valodā Developing a Device and Software for Internet of Things
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Normunds Kante
Recenzents Tatjana Rikure, Dr.sc.ing., EU Agency EASO, e-Learning Officer
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Lietu interneta ierīces un programmatūras izstrāde. Bakalaura darbs tika veltīts Lietu interneta tehnoloģijas pieejamās literatūras izpētei, Lietu interneta iekārtas izveidei balstoties uz iepriekš apkopoto informāciju un iegūto rezultātu analīzei. Galvenā uzmanība tika pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: Lietu interneta tehnoloģiju literatūras izpēte; iegūtās informācijas analizēšana, Lietu interneta ierīces izstrāde, iegūto rezultātu analīzei. Bakalaura darbs sastāv no divām nodaļām un nobeiguma, Ievadā ir aprakstīta tēmas aktualitāte, kā arī formulēts darba mērķis un uzdevumi. Pirmajā nodaļā aprakstītas Lietu interneta tehnoloģijas, arhitektūra, iespējamie pielietojumi. Otrā nodaļa ir veltīta praktiskajam darbam, kurā ir aprakstītas prasības Lietu interneta iekārtas izstrādei, Lietu interneta iekārtu izstrādei pieejamie rīki, darba gaita Lietu interneta iekārtas izstrādei, iegūto rezultātu analīzei. Darba pamattekstā ir 44 lappuses, 12 attēli, 2 tabulas un 30 izmantoto literatūras avotu.
Atslēgas vārdi Lietu internets ESP8266 NodeMCU
Atslēgas vārdi angļu valodā Internet of Things ESP 8266 NodeMCU
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2019 15:35:40