Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Jauna produkta izstrāde un virzīšana tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Development and Promotion of a New Product"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Liene Briede, vieslektore, MBA
Anotācija Bakalaura darba autore: Katrīna Meržvinska Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs Bakalaura darba temats: Jauna produkta izstrāde un virzīšana tirgū Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 57 lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 19 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu un 32 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pirmajā daļā ir aprakstītas tirgus izpētes metodes, produkta izstrādes posmi, mārketinga un produkta virzīšanas tirgū stratēģijas izstrādes posmi un nianses. Otrajā daļā ir veikta fitnesa nozares analīze, patērētāju vēlmju noteikšana, produkta izstrādes veikšanas posmu atainošana, mārketinga un produkta virzīšanas tirgū stratēģijas izstrāde un veikta budžeta plānošana pirmajiem pieciem lietotnes darbības gadiem. Darba noslēgumā, pēc visa procesa aprakstīšanas un analizēšanas, tiek formulēti secinājumi par produkta realizāciju un tā potenciālu tirgū, kā arī sniegti priekšlikumi par lietotnes efektīvāku realizāciju. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Meržvinska K., Ščeulovs, D. (2019). Jauna produkta izstrāde un virzīšana tirgū. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 57 lpp.
Atslēgas vārdi Lietotne, jauns produkts, marketings, IT.
Atslēgas vārdi angļu valodā Application, Product design and development, IT, marketing.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2019 15:35:21