Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Šifrēšanas algoritmi un pieejas drošas datu apmaiņas nodrošināšanai IoT sistēmās
Nosaukums angļu valodā Encryption Algorithms and Security Policies to Support Secure Data Exchange in IoT Systems
Autors Elizabete Liene Šterna
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Jānis Bicāns
Recenzents Mg. sc. ing. Andris Petris
Anotācija Lietu interneta jeb IoT sistēmās “lietas” tiek savienotas savā starpā, lai atvieglotu un uzlabotu cilvēka dzīvi, uztverot, apstrādājot un reaģējot uz informāciju no apkārtējās vides. Viens no Lietu sistēmas kvalitātes kritērijiem ir informācijas uzticamība, jo bez tās informācijas sistēma nav izmantojama. Lietu interneta sistēmās tas ir sarežģīts uzdevums, jo Lietu interneta sistēmas būtiski atšķiras no tradicionālajām informācijas sistēmām gan ar sistēmas arhitektūru, gan ar sistēmas vidi. Lai nodrošinātu informācijas kvalitāti sistēmā, nepieciešams nodrošināt datu drošību, kas sevī ietver datu integritātes, konfidencialitātes un pieejamības nodrošināšanu. Datu drošības nodrošināšanas pamatā ir dažādi šifrēšanas algoritmi. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un analizēt pieejas datu apmaiņas drošības nodrošināšanai Lietu interneta sistēmās, izvērtējot priekšrocības un trūkumus, kā arī izpētīt un analizēt izplatītākos šifrēšanas algoritmus drošas datu apmaiņas nodrošināšanai. Ir izpētītas un analizētas dažādas vispārīgas pieejas datu drošības nodrošināšanai informācijas sistēmās, aprakstītas Lietu interneta sistēmu datu drošības galvenās prasības un izaicinājumi, kā arī izpētītas pieejas drošai datu apmaiņai Lietu interneta sistēmās. Tika analizēti un salīdzināti izplatītākie datu šifrēšanas algoritmi, un tika veikts šo algoritmu veiktspējas salīdzinājums uz resursu ierobežotas ierīces, lai simulētu vienu no Lietu interneta sistēmu izaicinājumiem. Darba apjoms - 80. lpp., 6 tabulas, 36 attēli un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi IoT, Lietu internets, drošība, šifrēšana, šifrēšanas algoritmi, datu apmaiņa
Atslēgas vārdi angļu valodā IoT, Internet of Things, security, encryption, encryption algorithms, data communication
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2019 13:06:56