Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla stratēģiskās plānošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Strategic Human Resource Development Project
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Zane Rostoka
Recenzents I. Valdovska, LR Valsts Kontroles perasonāla daļas vadītāja
Anotācija Noslēguma darba autors: Katrīna Godļevska Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. paed. Zane Rostoka Noslēguma darba temats: Personāla stratēģiskās plānošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 16 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 56 avoti latviešu un 4 angļu. Darbam pievienoti divi pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā tika raksturota uzņēmuma darbība, personāls, uzņēmuma Būvdarbu nodaļas personāla plānošanas un noturēšanas procesi uzņēmumā. Teorētiskajā daļā tika teorētiskās literatūras apskats, izzināti personāla piesaistes un noturēšanas rīki. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs priekšlikumu ieviešanas plāni, lai nākotnē tiktu samazināti personāla mainības rādītāji, sekmēta personāla piesaiste uzņēmuma Būvdarbu nodaļai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Godļevska, K. (2019). Personāla stratēģiskās plānošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 72 lpp.
Atslēgas vārdi personāla plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel planning
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 22.12.2019 21:58:52