Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Kokapstrādes uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Woodworking company efficiency improvement project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Mg. oec. D.Aleksandrova
Anotācija Bakalaura darba autore: Anete Veidele. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents., Dr. oec. Vladimirs Šatrevičs. Bakalaura darba temats: Kokapstrādes uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms 62 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 28 tabulas, 12 formulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā izmantoti 41 avoti no tiem 17 avoti latviešu valodā, 24 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti divi pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pēc veiktās uzņēmuma vispārējās darbības analīzes un pētīšanas, tiek izdarīti secinājumi, ka uzņēmumā pastāv problēmas ar ražošanas apjoma nodrošināšanu, ka uzņēmumā trūkst palešu kaltēšanas iekārtas vai veids kā to nodrošināt. Tāpat ir nepieciešams veicināt tiešo pārdošanu un nodrošināt jaunu klientu iegūšanu, uzsākot uzņēmuma tēla veidošanu un popularizēšanu ar dažādām mārketinga aktivitātēm Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Veidele A. (2019) Kokapstrādes uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 62 lpp.
Atslēgas vārdi Kokapstrāde, paletes, efektivitāte, mārketings, ražošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Woodworking, pallets, efficiency, marketing, manufacturing
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 19:28:32