Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Jauno darbinieku integrēšanas darba vidē projekts tirdzniecības uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Project on the Integration of New Employees into the Work Environment in Trading Company"
Autors Aldis Dilevka
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Daira Aramina, docente (prakt.), MBA
Anotācija Bakalaura darba autors: Aldis Dilevka Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola. Bakalaura darba temats: Uzņēmuma jauno darbinieku integrēšanas darba vidē projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu, 10 angļu un krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tika raksturots uzņēmums un veikta SVID analīze uzņēmuma jauno darbinieku integrēšanas procesiem. Teorētiskajā tika analizēti jomas speciālistu darbi, lai radīt kopskatu un izpratni par kvalitatīvas integrācijas būtību un nozīmi. Praktiskajā sadaļā tika izstrādātas saturs informatīvajai uzņēmuma mapei, aprakstīts mentora sistēmas ieviešanas process, izstrādāta integrācijas programma un apskatīts digitalizācijas iespaids uz jaunā darbinieka ienākšanu darba vidē, Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Dilevka, A., Ozoliņa-Ozola, I. (2019). Uzņēmuma jauno darbinieku integrēšanas darba vidē projekts. Bakalaura darbs. Rīga, RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 69 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla vadība, Bakalaura darbs, RTU, Darbinieku integrācija, mentoru sistēma, welcome mape, digitalizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Human Resource Managament, Bachelor thesis, RTU, integration, mentoring, welcome folder, digitalization
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 14:29:14