Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Klientu izpētes uzraudzības procesa optimizēšana Komercsabiedrībā
Nosaukums angļu valodā The Process Optimization of Customer due Diligence Monitoring in the Company
Autors Ilze Migliniece
Struktūrvienība 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts
Darba vadītājs Andrejs Matvejevs
Recenzents Konstantīns Kozlovskis, RTU
Anotācija Darba autors: Ilze Migliniece Darba tēma: Klientu izpētes uzraudzības procesa optimizēšana Komercsabiedrībā Darba veids: Bakalaura darbs Studiju programma: Bakalaura profesionālo studiju programmu “Finanšu inženierija” Darba zinātniskais vadītājs: Dr. sc. ing. profesors Andrejs Matvejevs Darba mērķis: Uzlabot uzņēmuma esošo klientu izpētes uzraudzības procesu, izstrādājot datu bāzi. Darbs sastāv no 3. daļām. Tā pirmajā daļā tiek teorētiski aprakstītas procesa uzlabošanas prakses, datu bāzes objekti un tās izstrāde, kā arī klientu izpētes uzraudzības nepieciešamība zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām. Otrajā daļā tiek aprakstīts un analizēts uzņēmuma esošais process, izstrādājot priekšlikumus tā uzlabošanai. Trešajā daļā tiek aprakstīts, kā tika izstrādāta datu bāze un kādi uzlabojumi procesā ir veikti. Papildus tiek novērtēts uzlabotais process, salīdzinot to ar process, kas uzņēmumā šobrīd tiek pielietots. Rezultātā ir izstrādāta datu bāze, kas paredzēta klientu izpētes uzraudzībai. Darbs kopumā izklāstīts 49 lappusēs, tajā iekļautas 24 attēli un 7 tabulas. Darbā izmantoti 14 literatūras avoti un pievienots 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Procesa optimizācija; Datu bāzes izveide; Klientu izpētes uzraudzības process
Atslēgas vārdi angļu valodā Process optimization; Development of database; Process of Customer Due Diligence monitoring
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2019 18:18:44