Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums ''Rekomendācijas tērauda kopņu un siju pielietojumam''; diplomprojekts ''Tirdzniecības centrs Rīgā''
Nosaukums angļu valodā ''Recommendations for Use of Steel Trusses and Beams''; Diploma Project ''Shopping Center in Riga''
Autors Atis Žvagiņš
Struktūrvienība 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments
Darba vadītājs Mārtiņš Vilnītis
Recenzents
Anotācija Diplomdarba sastāvā izstrādātas un iekļautas divas daļas: inženierprojekts un bakalaura pētnieciskā daļa. Bakalaura pētījums izstrādāts ar mērķi veikt tērauda siju un tērauda kopņu vispārīgā raksturojuma, tehnisko īpašību un ekonomisko rādītāju apskatīšanu, lai varētu sniegt rekomnedācijas to pielietošanai. Bakalaura pētnieciskajā daļā tiek apskatīti tērauda kopņu un tērauda siju pārsegumi, veikti aprēķini-pārbaudes tērauda kopnei un tērauda sijai ar izvēlētu pārseguma laidumu 17,625 m, sekojoši sniegtas rekomendācijas tērauda kopņu un tērauda siju pielietošanai. Pētnieciskās daļas izstrādē tika izmantota tehniskā un mācību literatūra, Eirokodeksi. Kopumā izmantoti 12 literatūras avoti. Pētnieciskā daļa sastāv no 52 A4 formāta lapaspusēm, kurās izvietotas 10 tabulas, 33 attēli. Inženierprojektā izstrādāti risinājumi objektam „Tirdzniecības centrs Rīgā” . Inženierprojekta saturs un apjoms veidots saskaņā ar Diplomdarba uzdevuma nosacījumiem. Inženierprojektā izstrādāti risinājumi tirdzniecības centra ēkai Rīgā, kura ir 3. grupas publiska ēka ar 5192 m2 apbūves laukumu, 5357,43 m2 kopējo platību un 56333,2 m3 būvtilpumu. Tirdzniecības centra ēkai ir divu stāvu apjoms, U1b ugunsnoturības pakāpe, IV būves lietošanas veids un būves klasifikācijas kods 1230. Inženierprojektā iekļauti arhitektūras risinājumi, trīs dažādu konstrukciju elementu salīdzinājums, aprēķini tērauda kopnei un tās apakšējās joslas savienojuma mezglam, saliekamā dzelzsbetona kolonnai, stabveida pamatam un pamatnei, kā arī darba organizācijas risinājumi un objekta būvniecības izmaksu tāmes. Inženierprojekta daļa sastāv no 194 A4 formāta lapaspusēm, kurās izvietotas 28 tabulas, 39 attēli. Inženierprojekta izstrādē kopumā izmantoti 65 literatūras avoti. Inženierprojekta grafiskajā pielikumā pievienoti 9 A1 formāta rasējumi un 1 A0+ formāta rasējums. Objekta kopējās izmaksas veido 4 356 955, 38 eiro, kopā ar pievienotās vērtības nodokli 21%, objekta būvniecība plānota 39 nedēļas.
Atslēgas vārdi Tirdzniecības centrs Rīgā, rekomendācijas tērauda kopņu un tērauda siju pielietošanai
Atslēgas vārdi angļu valodā Shopping center in Riga, recommendations for the use of steel beams and steel trusses
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2019 10:41:31