Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „TIR sistēmas attīstības iespēju analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the Potential of TIR System”
Autors Liāna Fomenko
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Darba tēmas “TIR sistēmas attīstības iespēju analīze” aktualitāti nosaka nepieciešamība izpētīt TIR sistēmu kā globālu zīmolu, pretstatā citām tranzīta procedūrām (piemēram, "T" sistēmai), kurām ir izteikts reģionālais raksturs. Tā kā daudzu valstu (un vēl dažādos kontinentos) apvienošana daudzpusējā līgumā, kas regulē transportu un tranzītu, norāda, ka daudzas puses, kas iesaistītas procesā (muitas un nodokļu institūcijas, garantijas asociācijas, pārvadātāji) ir vienojušās par efektīvu sadarbību un uzticēšanos, noteikuši vienotus principus un darba noteikumus visām līgumslēdzējām pusēm. Aktualitāte atspoguļojas gan starptautiskajās, gan nacionālajās muitas tiesībās. Savukārt, muitas tiesības un civiltiesības saskaras jautājumos par personu tiesisko statusu, pārstāvību, daudziem jautājumiem lietu un saistību tiesības. Darba pētījuma objekts ir TIR sistēma, bet darba pētījuma priekšmets ir TIR sistēmas mehānisma trūkumi. Darba mērķis ir izpētīt TIR sistēmas iespējas un trūkumus, salīdzināt dažādu tranzīta sistēmu galvojumu sistēmas un perspektīvas, un piedāvāt attīstības vai pilnveidošanas iespējas, vai jaunas tranzīta sistēmas izstrādi. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti šādi darba uzdevumi: noteikt tranzīta lomu starptautiskajā tirdzniecībā; analizēt TIR sistēmas nepieciešamību; izpētīt TIR sistēmas modernizācijas iespējas; izpētīt TIR sistēmas trūkumus; noskaidrot TIR galvojumu sistēmas mehānismu, salīdzināt to ar citām galvojumu sistēmām. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā darba daļā analizēta tranzīta loma starptautiskajā tirdzniecībā, galvojumu sistēma muitas jomā un TIR sistēmas izveides nepieciešamība. Otrajā darba daļā autore apskata TIR sistēmas modernizācijas iespējas, jeb elektronisko muitas dokumentu (eTIR, eCMR) ieviešanu. Analizē sistēmas realizācijas kavējošos apstākļus un piedāvā iespējamos problēmu risinājumus. Trešajā daļā apskatīts tranzīta potenciāls, muitas administrēšanas modernizācijas iespējas un nepieciešamība, analizēta jauna veida tranzīta sistēma un elektronisko plombu ieviešanas ieguvumi. Darba praktiskā vērtība saistīta ar jauna tranzīta paveida izstrādi, kuru varētu izmantot Eirāzijas teritorijā un to varētu piemērot multimodālajiem pārvadājumiem. Tai būs jauna galvojumu sistēma un savi obligātie nosacījumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 3 tabulas, bibliogrāfija – 47 avoti latviešu, krievu un angļu valodā.
Atslēgas vārdi TIR; Tranzīts
Atslēgas vārdi angļu valodā TIR, Transit
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 19:30:12