Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Industriālās ekoloģijas principu īstenošana zaļajā pilsētvidē
Nosaukums angļu valodā Implementation of the Principles of Industrial Ecology in the Green Urban Environment
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kaspars Plotka
Recenzents Mg.oec. I.Bušovska
Anotācija Maģistra darba tēma Industriālās ekoloģijas principu īstenošana zaļajā pilsētvidē, tā autors Arvis Bērziņš – Bērzītis, darba vadītājs lektors, zinātniskais asistents, Mg.oec. Kaspars Plotka. Darbs sastāv no 96 lapām, tajā ievietotas 4 tabulas un 14 attēli. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Strauji pieaugot iedzīvotāju skaitam pasaulē un pilsētās, pieaug iedzīvotāju ietekmes uz vidi apjoms. 21. gadsimtā cilvēku un rūpniecības radītais ietekmes uz vidi apjoms ir sasniedzis apmērus, no kuriem iespējams vide vairs nevarēs atgūties. Kā virziens situācijas glābšanai ir noteikta ilgtspējīga attīstība - attīstība, kas nodrošina pašreizējās paaudzes vajadzības, respektējot nākamo paaudžu iespējas apmierināt savas vajadzības. Izpētīts un aprēķināts, ka turpinās pieaugt Latvijas iedzīvotāju radītais sadzīves atkritumu apjoms, vienlaikus pieaug iedzīvotāju skaits Pierīgas reģionā. Sniegti priekšlikumi zaļās pilsētvides uzlabošanai un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzlabošanai, virzoties uz Eiropas Savienības dalībvalstīm noteiktajiem sasniedzamajiem mērķiem atkritumu apsaimniekošanas jomā.
Atslēgas vārdi Ilgtspēja pilsētvide ekoloģija atkritumi Latvija
Atslēgas vārdi angļu valodā sustainable development, urban environment, ecology, waste management Latvia
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2019 17:52:01