Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Poligrāfijas uzņēmuma attīstības stratēģija Latvijas tirgū
Nosaukums angļu valodā Development strategy for a printing company in the Latvian market
Autors Nauris Bružuks
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Lektore, Mg. oec. A. Mihņenoka
Anotācija Bružuks N. Poligrāfijas uzņēmuma attīstības stratēģija Latvijas tirgū: Maģistra darbs / N.Bružuks, I. Anderone. – Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2019. – 84 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 35 attēli, 13 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu valodā un 32 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt attīstības stratēģiju mazajam poligrāfijas uzņēmumam Latvijā. Analītiskajā daļā tiek apskatīta poligrāfijas nozare, tās attīstības tendences Latvijā, Eiropā un pasaulē. Tiek aplūkoti Latvijā piedāvātie poligrāfijas pakalpojumi un uzņēmumi. Tie noteiktas patērētāju vēlmes un attieksme. Lietišķā pētījuma daļā tiek aplūkotas uzņēmuma attīstības stratēģijas noteikšanas metodes. Tiek veikts pētījums, izmantojot datu analīzes metodes. Tiek aplūkots, kādu stratēģiju poligrāfijas uzņēmums var pielietot, lai palielinātu klientu skaitu un uzņēmuma apgrozījumu. Pētījuma aprēķinu daļā tiek aplūkota iespējamā poligrāfijas uzņēmuma attīstības stratēģija, ekonomiskais ieguvums no tās praktiskas pielietošanas. Pētījuma aprēķinu daļa tiek veidota balstoties uz SIA “X” sniegto informāciju, tiek novērtēts, kā piedāvātā attīstības stratēģija ietekmēs uzņēmuma SIA “X” klientu skaitu un apgrozījumu. Darba gaitā tika sasniegts izvirzītais darba mērķis un paveicamie uzdevumi. Tika pamatota darba autora izvirzītā hipotēze: poligrāfijas uzņēmuma mārketinga stratēģijas izstrāde ļauj palielināt uzņēmuma apgrozījumu.
Atslēgas vārdi Poligrāfija, attīstības stratēģija, digitālais mārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā Printing, digital marketing, development strategy
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2019 22:16:48