Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma personāla piesaistes un atlases pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Development of Staff Recruitment and Selection in a Company
Autors Guna Lieģe
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Prakt. docente, MBA Daira Aramina
Anotācija Noslēguma darba autors: Guna Lieģe Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola Noslēguma darba temats: Uzņēmuma personāla piesaistes un atlases pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 32 attēli, 15 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 38 avoti latviešu, 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba Analītiskajā daļā tiek raksturota SIA “VK Tranzīts” uzņēmumu grupas darbība, organizatoriskā struktūra, personāla sastāvs un mainības tendences. Tika analizēti personāla piesaistes un atlases procesi uzņēmumu grupā, kā arī noteiktas galvenās ar personāla piesaisti un atlasi saistītās problēmas. Projekta Teorētiskajā daļā tika pētīti personāla piesaistes un atlases teorētiskie aspekti, kā arī jaunākās tendences. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs iespējamie problēmu risinājumi: darba devēja tēla un personāla meklēšanas metožu pilnveides projekts; personāla piesaistes un atlases procesu automatizēšanas projekts; strukturētas un uz kompetencēm balstītas atlases intervijas jautājumu plāna un veidlapas izstrādes projekts. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Lieģe, G., Ozoliņa-Ozola, I. (2019). Uzņēmuma personāla piesaistes un atlases pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 74 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla vadība, personāla piesaiste un atlase
Atslēgas vārdi angļu valodā Human resources management, recruitment, selection
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2019 17:19:24