Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums ,,Latvijā ražoto farmaceitisko produktu eksporta iespējas Beļģijas tirgū”
Nosaukums angļu valodā ,,Export Oportunities of Pharmaceutial Products Manufactured in Latvia on the Belgian Market”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Liāna Supe
Recenzents RTU vieslektore, LLU docente Dr.oec. L.Jankova
Anotācija Bakalaura darba autors Oskars Ūdris izstrādāja darbu, kura temats ir “Latvijā ražoto farmaceitisko produktu eksporta iespējas Beļģijas tirgū”. Bakalaura darba mērķis ir pētīt Beļģijas farmācijas tirgu, lai izvērtētu Latvijā ražoto farmaceitisko produktu eksporta potenciālu uz šo valsti, kā arī izstrādāt eksporta veicināšanas stratēģiju un rast priekšlikumus Latvijas farmaceitisko produktu ražotājiem to produkcijas virzīšanai Beļģijā. Pētījuma teorētiskā apskata daļā darba autors pēta eksporta plānošanas teorētiskos aspektus, aprakstot un savstarpēji salīdzinot tirgus apguves veidus un eksporta atbalsta instrumentus. Lai novērotu Latvijas farmācijas nozares attīstības tendences un lielāko Latvijas farmaceitisko produktu ražotāju eksporta potenciālu, autors analizē dažādus nozari raksturojošo rādītāju dinamiku laikā no 2013. Līdz 2015. gadam. Veicot SVID analīzi par Latvijas farmācijas nozari un PEST analīzi par Beļģiju, tiek noskaidroti dažādi faktori, kas nosaka Latvijas zāļu ražotāju potenciālu izvērst tirdzniecību ārpus Latvijas. Noskaidrojot Beļģijas iedzīvotāju pieprasītākās zāles un analizējot konkurences apstākļus, autors secina, ka lielākais potenciāls apgūt Beļģijas tirgu ir akciju sabiedrībai “Grindeks”, uzsākot pretvēža zāļu “Ftorafur” tirdzniecību. Prognozējot iespējamo pieprasījumu, projektēšanas un aprēķinu daļā autors izstrādā eksporta stratēģiju, kas pirmajos četros gados paredz organizēt “Ftorafur” tirdzniecību, izmantojot eksporta vadības kompāniju. Bakalaura darba autors aprēķina, ka, sākot ar piekto tirdzniecības gadu, lielāku peļņu nodrošinātu “Grindeks” pārstāvja darbība. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem un tā apjoms ir 86 lappuses. Darbā ir iekļauti 19 attēli, 12 tabulas un 5 pielikumi uz 10 lpp. Pētījumā izmantotas 54 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi farmācija, farmaceitisko produktu eksports, eksporta stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā pharmaceuticals, export of pharmaceuticals, export strategy
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 13:03:29