Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu regulējums mikrouznēmumu atbalstam”
Nosaukums angļu valodā “Tax System for Support of Microenterprises”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents V.Andrējeva, AS “LGS” valdes padomniece, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma: Nodokļu regulējums mikrouzņēmumu atbalstam. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt mikrouzņēmumu nodokļa likmju un citu mikrouzņēmumu nodokļa likuma izmaiņu lomu mikrouzņēmuma darbībā. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām. Pirmā daļa ir teorētiska, tajā tiek raksturota mikrouzņēmuma būtība, tiek pētīta mikrouzņēmumu nodokļa sadale valsts budžetā, kā arī citu valstu nodokļu režīmi maziem uzņēmumiem. Otrajā daļā tiek aplūkoti Mikrouzņēmumu nodokļa likuma grozījumi un to ietekme, uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika. Trešajā daļā tiek pētīts konkrētā mikrouzņēmuma finansiālais stāvoklis un mikrouzņēmumu nodokļa likmju izmaiņu ietekme uz tā piemēra. Šī darba ietvaros tiek izstrādāti priekšlikumi mikrouzņēmumu labklājības un attīstības nodrošināšanai. Darba apjoms ir 61 lappuse. Darbā ievietotas 11 tabulas, 15 attēli, 17 formulas, 4 pielikumi, tika izmantoti 24 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Mikrouzņēmums, nodokļu regulējums, mikrouzņēmumu nodokļa likums.
Atslēgas vārdi angļu valodā Microenterprise, tax system, Law of microenterprises tax
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2019 12:13:12