Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Asfaltbetona antisegregācijas iekārtu izmantošanas analīze un ietekme uz izbūvētā asfaltbetona kvalitāti”
Nosaukums angļu valodā “Analyse of Anti-segregation Equipment Usage, and Impact on the Quality of Asphalt Concrete Pavement ”
Autors Jānis Praličs
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Viktors Haritonovs
Recenzents inž. J.Tihonovs, VAS "LVC"
Anotācija Izstrādātā maģistra darba tēma ir Asfaltbetona antisegregācijas iekārtu izmantošanas analīze un ietekme uz izbūvētā asfaltbetona kvalitāti. Maģistra darba mērķis ir izpētīt asfaltbetona segregācijas veidošanās cēloņus, uzmērīšanas un novēršanas iespējas, izvērtēt antisegregācijas iekārtu ietekmi uz izbūvētā asfaltbetona kvalitāti, kā arī analizēt šo iekārtu izmantošanas nepieciešamību. Teorētiskajā daļā ir apkopota un analizēta informācija par segregācijas veidošanos sākot no asfalta darba formulas projektēšanas līdz asfalta ieklāšanai, analizēti segregācijas cēloņi, sekas, uzmērīšanas un novēršanas iespējas, kā arī apkopota informācijas par antisegregācijas iekārtu izmantošanu. Pētnieciskajā daļā, maģistra darba mērķa sasniegšanai, ir apkopoti dati par izbūvētu autoceļu asfaltbetona kvalitātes rādītājiem, autoceļiem kuros ir izmantota antisegregācijas iekārta un autoceļiem kuros tā nav tikusi izmantota. Iegūtie kvalitātes mērījumi ir analizēti ar mērķi noteikt, vai antisegregācijas iekārtas izmantošana asfaltbetona ieklāšanas procesā uzlabo izbūvētā asfaltbetona kvalitāti. Papildus, darbā ir apkopota un analizēta informācija par antisegregācijas iekārtas izmaksām un izmantošanas nepieciešamību. Veicot pētījumu, ir secināts, ka antisegregācijas iekārtas izmatošana uzlabo dažus ieklātā asfaltbetona kvalitātes parametrus, kā arī tās izmantošana ir nepieciešama uz augstas nozīmes un intensitātes autoceļiem, attaisnojot tās pielietošanas izmaksas. Maģistra darbs sastāv no 113 lappusēm, darbā ir ievietoti 70 attēli (t.sk. fotogrāfijas), 33 tabulas un izstrādes procesā izmantoti 30 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Segregācija;Antisegregācija;Antisegregācijas iekārtas
Atslēgas vārdi angļu valodā Segregation;Anti-segregation; Anti-segregation equipment
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2019 14:58:43